Skip to main content

VictronConnect-manual

11. Sparade trender och omedelbar avläsning

I detta avsnitt:

11.1. Sparade trender

Sparade trender är en ny funktion som sparar och lagrar data i det icke-flyktiga minnet på kompatibla smarta enheter, även under ett strömavbrott eller bortkoppling från batteriet.

Datan sparas med ett intervall på 30 sekunder så antalet sparade dagar är ungefär 46 dagar. Undantaget är Smart Battery Sense, den har en lagringsperiod på 181 dagar.

Notera

Det fungerar endast om du är ansluten till Victron-produkten via Bluetooth. Tyvärr fungerar det inte om du ansluter via en VE.Direct USB-kabel och dessa trender fungerar (därför) inte på en Windows-enhet eftersom de enbart kan anslutas via VE.Direct USB-kabeln.

I nuläget stödjer SmartSolar-laddare, BMV-712 Smart, SmartShunt och Smart Battery Sense sparade trender. Flera smarta enheter kommer.

De sparade värden skiljer sig åt beroende på den smarta enheten från Victron.

 • SmartSolar-laddare stödjer trender för batterispänning, ström och temperatur samt för belastningsutgångsström, solcellsspänning och solcellsström.

 • BMV- Smart och SmartShunt stödjer trender för batterispänning, ström, laddningsstatus samt Aux-ingång (batteritemperatur, eller mittpunktsavvikelser, eller startbatterispänning).

 • Smart Battery Sense stödjer trender för batterispänning och batteritemperatur.

Så här fungerar det

 1. Öppna appen VictronConnect.

 2. Klicka på enheten vars sparade trender du vill se.

 3. Klicka på fliken ”TRENDS” (trender) i statusskärmem.

  Då hämtas den sparade datan, vilket kan ta några sekunder.

 4. Välj parametrarna för de blå- och orangefärgade diagrammen.

 5. Använd knapparna + och - eller knip ihop fingrarna för att zooma in eller ut till önskad tidsperiod.

 6. Använd skjutreglaget längst ner på diagrammet för att visa de exakta värdena för varje datapunkt vid något datum och någon tid inom intervallet.

VC_Stored_Trends_combined.svg

11.2. Omedelbar avläsning

VictronConnect kan visa smarta produkters viktigaste data på sidan för enhetslistan utan att behöva anslutas till produkten. Detta inkluderar meddelanden om varningar, larm och fel vilket gör det möjligt att ställa diagnos med ett ögonkast.

Fördelen är:

 • Bättre räckvidd än en vanlig Bluetooth-anslutning.

 • Ingen anslutning till den smarta produkten behövs.

 • Nyckelvärden med ett ögonkast.

 • Krypterad data.

 • VE.Direct- och VE.Can-enheter drar också nytta av den här funktionen; ingen ny fast programvara och ingen inställning krävs. Data från omedelbar avläsning visas automatiskt på VRM-enhetssidan i VictronConnect.

 • VE.Direct-produkter visar även automatiskt data från omedelbar avläsning när du använder VE.Direct till USB-kabeln för anslutning till en PC eller Mac.

VC_Local_Broadcast.svg
VC_VECan_VEDirect_remote_broadcast.svg
VC_Notification.svg

Data från omedelbar avläsning överförs lokalt via Bluetooth (vänster) och VE.Direct/ VE.Can (mitten) via VictronConnect - Remote. Det inkluderar även meddelanden om varningar, larm och fel (höger).

Överföring vid omedelbar avläsning är avaktiverad som standard och kan aktiveras på produktinfo-sidan enligt beskrivning nedan:

 1. Öppna appen VictronConnect.

 2. Klicka på enheten för vilken du vill aktivera omedelbar avläsning.

 3. Klicka på kugghjulet i enhetens statusskärm för att gå till inställningssidan.

 4. Klicka på de tre prickarna i det övre högra hörnet.

 5. Aktivera omedelbar avläsning längst ner på produktinfo-sidan. Om det valet inte finns tillgängligt är din smarta produkt ännu inte kompatibel. Se kompatibilitetstabellen.

  VC_Instant_Readout_Enable.svg

 6. Nu kommer data från omedelbar avläsning visas i enhetslistan för den här enheten.

 7. Om du klickar på de två lodräta pilarna på höger sida visas ytterligare viktig information om enheten.

11.3. Kompatibilitet med Stored trends (sparade trender) och Instant readout (omedelbar avläsning)

Se tabellen nedan för en översikt av Smart produkter från Victron och vilka av dem som stödjer sparade trender och/eller omedelbar avläsning. Produkter som inte är med på listan stöds inte även om de har Bluetooth.

Victron Smart enhet

Stored trends (sparade trender)

Instant readout (omedelbar avläsning)

Smart Solar-laddare

Ja

Ja

Växelriktare RS, Multi RS, MPPT RS

Nej

Ja

Lynx Smart BMS

Nej

Ja

Lithium Battery Smart

Nej

Ja

SmartShunt

Ja

Ja

BMV-712

Ja

Ja

Smart Battery Sense

Ja

Ja

Växelriktare Smart

Nej

Ja

Sun-växelriktare

Nej

Ja

Orion-Tr Smart DC/DC-laddare

Nej

Ja

VE.Bus Smart dongle

Nej

Ja

VE.Bus-växelriktare/laddare

Nej

Ja 1)

Smart BatteryProtect

Nej

Ja

Smart BMS 12-200 och CL

Nej

Ja

Orion XS 12/12-50 A DC-DC-laddare

Nej

Ja

VM-3P75CT Energy Meter

Nej

Ja 2)

VE.Direct Bluetooth Smart Dongle tillsammans med

BlueSolar MPPT

eller BMV-700/702

eller VE.Direct-växelriktare

Nej

Ja

1 VE.Bus-växelriktare/laddare stödjer omedelbar avläsning, antingen anslutna (via ett Mk3-gränssnitt) eller trådlöst via VE.Bus Smart-dongel). Observera att när den är ansluten via ett Mk3-gränssnitt blockeras kommunikation med en GX-enhet (vilket kan medföra larm och feltillstånd för VE.Bus-enheten) så länge som den här kabelanslutningen förekommer.

2) Även om VM-3P75CT inte har Bluetooth, stöds Instant readout (omedelbar avläsning) via en direkt kabelanslutning (VE.Can eller Ethernet).