Skip to main content

Manual för Victron VM-3P75CT Energy Meter

3. Installation

I detta avsnitt:

3.1. AC-koppling

Observera följande vid installation:

 • Det är inte tillåtet att använda strömklämmor på blanktråd.

 • Eftersom strömtransformatorerna är ganska känsliga ska följande procedur följas vid installationen av dem:

  VM-3P75CT_Coil_Installation.png
  1. Öppna först sektion A. Var försiktig så att du inte vrider huvudet.

   Produktens huvuddel lyfts naturligt av.

  2. Kläm åt huvuddelen för hand.

  3. Säkerställ att strömtransformatorerna är anslutna till rätt fas och ingångkopplingsplint. Strömtransformatorerna är markerade med en indikator som visar vilken ingångsport de hör till. Enheterna är kalibrerade från fabriken och precisionen minskar om strömtransformatorerna inte matchas med rätt ingång.

  4. Det finns en pil tryckt på CT märkt L ← K. Se till att pilen pekar mot belastningarna.

   VM-3P75CT_CT_Directions.svg
  5. Säkerställ att de korrekta kablarna är anslutna till spänningsterminalerna. Enheten kan skadas om två faskablar är anslutna till den neutrala och L1-ingången.

  6. För att isolera energimätaren från ström för service eller underhåll krävs en brytare eller en tvåpolig kretsbrytare (L1 + N). Dessutom krävs en säkring (500 mA) i den neutrala ledaren. Detta är inte nödvändigt om kretsbrytarens säkringskapacitet är 500 mA.

Förlängning av kablarna till strömtransformatorerna med delad kärna

Strömtransformatorernas kablar kan förlängas vid behov men tänk på att detta ökar mätningsstörningen något.

Allmänt. Ju längre kablar desto högre jordbrum. Om längden fördubblas är dock det tillkommande felet fortsättningsvis lågt (nästan 0 A).

För att minska inducerat brus rekommenderar vi att kablarna tvinnas på samma sätt som de kablar som medföljer enheten.

Notera

Om en transformator med delad kärna blir skadad kan du beställa en ny från din Victron-återförsäljare eller via den här länken. Observera att enheten inte längre är kalibrerad om strömtransformatorn byts ut.

3.2. AC-kopplingsscheman

Allmänna AC-kopplingsexempel

VM-3P75CT_3P_Wiring.svg

VM-3P75CT trefaskoppling när den används som en nätmätare.

VM-3P75CT_1P_Wiring.svg

VM-3P75CT enfaskoppling när den används som en nätmätare.

VM-3P75CT_IT_Mains_System_Wiring.svg

VM-3P75CT trefas-IT-systemkoppling.

Särskilda AC-kopplingsexempel beroende på tillämpning och roll.

VM-3P75CT_3P_Wiring_Inverter.svg

VM-3P75CT trefaskoppling - roll inställd för att mäta AC-belastningar.

VM-3P75CT_3P_PV_Inverter.svg

VM-3P75CT trefaskoppling - roll inställd för att mäta en solcellsväxelriktare (eller generator).

3.3. Ethernet- och VE.Can-koppling

VM-3P75CT kan anslutas till GX-enheten antingen via VE.Can eller Ethernet.

Om vi antar att det finns ett lokalt nät med en Ethernet-anslutning (via en router) till vilket GX-enheten är ansluten via Ethernet eller WiFi. I så fall är det logiskt att ansluta energimätaren till samma nät via Ethernet.

Alternativt kan du ansluta energimätaren direkt till GX-enheten via dess VE.Can-anslutningsdon. Säkerställ att VE.Can-nätet är korrekt avslutat i båda ändarna med de medföljande VE.Can-kontakterna.

För båda tillämpningarna bör du använda en Ethernet-kabel av bra kvalitet såsom Victron RJ45 UTP-kabel, som du även kan köpa i olika längder från din Victron-återförsäljare.

VM-3P75CT_Ethernet_Wiring.png

VM-3P75CT ansluten till GX-enheten via Ethernet.

VM-3P75CT_VECan_Wiring.png

VM-3P75CT ansluten till GX-enheten via VE.Can.