Skip to main content

Manual för Victron VM-3P75CT Energy Meter

2. Introduktion

I detta avsnitt:

Victrons VM-3P75CT energy meter är en standardenhet för att mäta effekt och energi på en- eller trefasapplikationer och beräknar varje fas effektvärden och sänder över detta via VE.Can eller Ethernet med hög hastighet.

Den har inbyggda Ethernet- och VE.Can-portar för anslutning till en GX-enhet och strömtransformatorerna med delad kärna möjliggör en enkel och snabb installation utan att ändra befintliga kablar.

Energimätaren fungerar utanför lådan (den fasta programvaran kan behöva uppdateras, mer information hittar du i avsnittet Uppdatering av fast programvara) som en mätare för de flesta system med en MultiPlus eller Quattro. Konfigurering (via VictronConnect) krävs endast för att ändra rollen och manuell IP-konfigurering istället för standard DHCP.

Dessa data visas på en GX-enhet, såsom Cerbo GX eller Ekrano GX , samt i VictronConnect och vår VRM-portal.

2.1. Funktioner

  • Kan mäta upp till 80 Arms (ampere kvadratiskt medelvärde) per fas (men märkt vid 75 A).

  • Modbus/UDP-kommunikation över Ethernet.

  • Strömtransformatorer med delad kärna för enkel installation utan att ändra de befintliga kopplingarna.

  • Använder vektor-registreringsmetod (vektorerna på varje fas L1, L2 och L3 summeras)

VM-3P75CT kan konfigureras för fyra olika roller i en GX-enhet såsom Cerbo GX eller Ekrano GX:

  1. Som en nätmätare och använd som en kontrollingång för ett energilagringssystem (ESS).

  2. För att mäta utgången på en solcellsväxelriktare.

  3. För att mäta utgången på en AC-generator.

  4. Som en AC-mätare för att mäta en dedicerad AC-belastningskrets.

Den erbjuder två alternativ för anslutning till en GX-enhet:

  1. En kopplad Ethernet-anslutning till ett lokalt nätverk via dess inbyggda Ethernetport så att GX-enheten kan nå det.

  2. En kopplad VE.Can-anslutning via VE.Can-porten ombord direkt till GX-enheten.

2.2. Förpackningen innehåller:

Victron VM-3P75CT med tre ingångskopplingsplintar.

VM-3P75CT.svg

Tre strömtransformatorer med delad kärna, kopplade och redo för anslutning

Kabellängd: 640 mm (25,3 tum)

Split-core_Current_Transformers.svg

VE.Can-uttag (2 st)

2x_VE_Can_Terminator.svg