Skip to main content

Manual för Victron VM-3P75CT Energy Meter

4. Konfigurering och övervakning

I detta avsnitt:

VM-3P75CT konfigureras med VictronConnect.

 • När du använder en VE.Can-anslutning upptäcks VM-3P75CT automatiskt när den är ansluten till VE.Can-porten och är korrekt avslutad.

 • När du använder en Ethernet-anslutning upptäcks VM-3P75CT automatiskt av GX-enheten.

Konfigurering och övervakning i VictronConnect

Det finns två alternativ för att ansluta till VM-3P75CT genom att använda VictronConnect från en mobil enhet eller en bärbar eller stationär dator:

 1. Direkt via Ethernet med Modbus/UDP-anslutningen i det lokala nätet.

 2. Eller genom att använda VictronConnect-Remote (VC-R) på distans antingen via VE.Can eller Modbus/UDP (kräver att GX-enheten är ansluten till VRM-portalen.

VM-3P75CT stödjer Omedelbar avläsning av huvuddata (total effekt och effekt per fas) med ett ögonkast direkt från enhetslistan 81) i VictronConnect. Detta fungerar via en lokal nätverksanslutning och VictronConnect-Remote (VC-R).

Datavisningen i VictronConnect är uppdelad i en statussida (2) för statusmeddelanden av de individuella faserna och en energisida (3) med översikten över inmatningen och köpt energi per fas.

VM-3P75CT_VictronConnect_1.svg

Genom att klicka på kugghjulet i det övre högra hörnet på status- eller energisidan kommer du till inställningssidan och därifrån görs nätverksinställningarna och konfigureringen av mätaren.

Inställningsmenyn (4) innehåller följande alternativ:

 • Roll: (8) Ställ in den på Nätmätare, Solcellsväxelriktare, Generator eller AC-belastning, beroende på vilka anordningar du vill mäta.

 • Faskonfigurering: (7) Om VM-3P75CT är installerad i enfas, ställ in den på Endast L1. För en trefasinstallation, ställ in den på trefas.

 • IP-konfigurering: (5) Vi rekommenderar att du lämnar den här inställningen på Automatisk (DHCP). Manuell konfigurering (6) är endast nödvändig i väldigt sällsynt fall. Kontakta din nätverksadminstratör för mer information.

 • Position: (9) Om en solcellsväxelriktare väljs som rollen måste positionen justeras beroende på var den ansluts i förhållande till Multi/Quattro-enhetens AC-ingång eller AC-utgång.

VM-3P75CT_VictronConnect_2.svg

När rollen har ställts in på rätt sätt är konfigurationen klar.

Övervakning av GX-enhet

Efter att VM-3P75CT har upprättat en anslutning till GX-enheten i det lokala nätverket, måste enheten aktiveras i Modbus TCP/UDP-meny så att den visas i enhetslistan.

Gå till Inställningar → Modbus TCP/UDP-enheter → Upptäckta enheter och aktivera den upptäckta energimätaren, den är inaktiverad som standard när den först installeras och slås på.

VM-3P75CT_Modbus_Menu.svg
VM-3P75CT_Modbus_Enable_Device.svg

Efter aktivering kommer energimätaren att visas i enhetslistan.

Högerklicka på enheten för att komma till enhetens översiktssida på vilken den aktuella datan för de individuella faserna, AC-total och den totala energin per fas kan avläsas.

VM-3P75CT_GX_Device_List.svg
VM-3P75CT_GX_Device_Info.svg

En översikt över anslutnings- och maskinvaruspecifik data kan hittas på enhetssidan. Där kan du även ange ett anpassat namn för mätaren.

VM-3P75CT_GX_Device_Info_2.svg

4.1. LED koder

VM-3P75CT har en inbyggd LED som visar energimätarens status.

LED-statusarna visas som följer:

 • Blinkar snabbt och växlar mellan grön/röd: Bootloader-/uppdateringsläge.

 • Fast grön: Allt ok, normalt driftläge.

 • Blinkar grönt @ 1Hz (50 % effektcykel): Identifiera enhet. Stannar efter 60 s.

 • Av i 3 sekunder, på i ytterligare 10 sekunder och återigen av under tiden som återställningsknappen trycks ned i ca 15 sekunder. Återställ till fabriksinställningarna.

 • Av och omedelbart på efter att kort ha tryckt ner återställningsknappen. Starta om enheten.

 • Fast röd: LED-lampan lyser med ett fast rött sken om det föreligger något fel.