Manual încărcător solar MPPT

4. Instalare

Vezi și:

Avertisment

Intrarea CC (PV) nu este izolată de circuitul bateriei. Prin urmare, PV, bateria și circuitul de control sunt considerate periculoase și nu ar trebui să fie accesibile utilizatorilor.

Atenție

Pentru o încărcare a bateriei compensată de temperatură adecvată, temperatura ambientală a încărcătorului solar și a bateriei trebuie să fie până la 5 °C (9 °F).

Atenție

Conexiunile bateriei și PV trebuie protejate împotriva contactului accidental. Instalați încărcătorul solar într-o carcasă sau instalați WireBox opțional.

4.1. Montare

Montați încărcătorul solar pe un substrat neinflamabil, cu terminalele electrice orientate în jos.

Dacă utilizați MPPT WireBox opțional, fixați baza din oțel WireBox pe încărcătorul solar înainte să îl montați în poziția finală. Pentru mai multe informații, consultați manualul MPPT WireBox.

Secțiunea Anexă din acest manual conține desenul cu dimensiuni pentru încărcătorul solar, iar acest desen indică și orificiile de montare.

Asigurați o distanță minimă de 10 cm în jurul încărcătorului solar pentru o răcire optimă.

Montați încărcătorul solar în apropierea bateriei, dar niciodată direct deasupra bateriei. Prin aceasta, preveniți daunele datorate gazelor eliberate de baterie.

Atenție

Evitați diferențele de temperatură ambientală de mai mult de 5 °C între încărcătorul solar și baterie. Aceste diferențe de temperatură pot duce la o încărcare compensată de temperatură incorectă, ceea ce poate reduce durata de viață a bateriei.

Dacă așteptați diferențe mari de temperatură sau condiții extreme de temperatură, utilizați un senzor de temperatură a bateriei direct ca Smart Battery Sense sau un BMV sau SmartShunt, echipat cu un senzor de temperatură.

4.2. Bateria

Alimentarea bateriei trebuie protejată printr-o siguranță conform tabelului de mai jos. Trebuie să procedați astfel și dacă încărcătorul solar a fost deja echipat cu o siguranță externă.

Tipul încărcătorului solar

Clasificarea siguranței bateriei minimă

Clasificarea siguranței bateriei maximă

MPPT 75/10

15 A

20 A

MPPT 75/15 și 100/15

20 A

25 A

MPPT 100/20

25 A

30 A

Notă

În Canada, siguranța bateriei trebuie să respecte standardele C22.2.

Notă

Instalarea bateriei trebuie efectuată conform normelor locale privind acumulatorii. În Canada, acesta este Codul electric canadian, Partea I.

Notă

Utilizați un cablu de cupru flexibil c multiple pentru conexiunile bateriei. Consultați și capitolul Măsuri de siguranță privind cablarea.

4.3. Sistem PV

Încărcătorul solar poate fi folosit cu o configurație PV care îndeplinește cele două condiții următoare:

 • Tensiunea PV maximă în circuit deschis nu poate depăși 75 V sau 100 V, în funcție de modelul încărcătorului solar.

 • Tensiunea PV nominală ar trebui să fie cu cel puțin 5 V mai ridicată decât tensiunea bateriei.

Sistemul PV poate fi format din panouri mono sau poli-cristaline.

Panourile solare sunt conectate în serie, în paralel sau în serie/paralel. Mai jos, vedeți exemple cu aceste configurații.

Solar array configurations

Exemple de sisteme de panouri solare în serie, paralele și în serie/paralele.

Pentru sprijin în calculul dimensiunii configurării sistemului PV, folosiți calculatorul de măsurare MPPT. Alternativ, folosiți una dintre aceste configurații de sistem PV:

Exemplu sistem PV, baterie 12 V cu încărcător solar 75 V.

 • Număr minim de celule în serie: 36 (panou 12 V).

 • Număr recomandat de celule pentru eficiența cea mai mare a regulatorului: 72 (2 panouri x 12 V în serie sau 1 panou x 24 V).

 • Maxim: 108 celule (3x panouri de 12 V în serie).

Exemplu sistem PV, baterie 24 V cu încărcător solar 100 V.

 • Număr minim de celule în serie: 72 (2 panouri x 12 V în serie sau 1 panou x 24 V).

 • Maxim: 144 celule (4x panouri de 12 V în serie).

Important

 • Asigurați mijloace pentru deconectarea tuturor conductorilor purtători de curent ai unei surse de alimentare fotovoltaică de la toți ceilalți conductori dintr-o clădire sau altă structură.

 • Rețineți că la temperaturi scăzute și în funcție de condițiile locale și specificațiile celulelor, tensiunea în circuit deschis a unui sistem solar poate depăși tensiunea maximă nominală a sistemului solar. În acel caz numărul de celule în serie trebuie redus.

 • Un comutator, disjunctor, sau alt dispozitiv, cu CA sau CC, nu trebuie instalat într-un conductor împământat dacă operarea acelui comutator, disjunctor, sau alt dispozitiv scoate conductorul împământat din starea de împământare în timp ce sistemul rămâne alimentat.

 • Nu utilizați panouri solare cu optimizatoare. În cel mai rău caz, utilizarea optimizatoarelor va cauza daune ireparabile la încărcătorul solar.

 • Utilizați un cablu de cupru flexibil cu fire multiple pentru conexiunile cu șurub . Consultați capitolul Măsuri de siguranță privind cablarea.

 • Pentru modele MC4: pot fi necesare câteva dintre perechile MC4 încărcătorului solar pentru șiruri de panouri solare paralele. Rețineți că curentul maxim printr-o conexiune MC4 nu poate depăși 30 A.

4.4. Împământare

Împământarea bateriei

Încărcătorul solar poate fi instalat într-un sistem împământat pozitiv sau negativ.

Aplicați o singură conexiune de împământare, preferabil în apropierea bateriei, pentru a împiedica problemele de sistem sau buclele la sol.

Împământarea șasiului

Este permis un traiect de împământare separat pentru șasiu, deoarece acesta este izolat de terminalele pozitiv și negativ.

Împământarea sistemului PV

Pozitivul și negativul sistemului PV nu trebuie împământate.

Împământați carcasa panourilor fotovoltaice pentru a reduce impactul descărcării fulgerelor.

Nu conectați încărcătorul solar la un sistem PV împământat. Este permisă numai conexiunea cu împământare, iar aceasta trebuie să se afle în apropierea bateriei.

Detectarea punerii la pământ

Încărcătorul solar nu are protecție internă împotriva punerii la pământ.

Codul național de electricitate din SUA (NEC) necesită utilizarea unui dispozitiv extern de protecție împotriva curenților de fugă (GFPD).

Sistemul electric negativ trebuie legat printr-un GFPD la pământ într-o singură (și doar o singură) locație.

Avertisment

Când se indică o punere la pământ, bornele bateriei și circuitele conectate pot să nu mai fie împământate și periculoase.

4.5. Conexiuni electrice

Realizați toate conexiunile electrice în următoarea ordine:

 • Opriți toate sarcinile CC, apoi conectați sarcinile la sarcina de ieșire a încărcătorului solar. Moment de torsiune 0.75Nm.

 • Confirmați polaritatea corectă a bateriei, apoi conectați bateria (prin aceasta permiteți încărcătorului solar să recunoască tensiunea sistemului).

  Moment de torsiune 0.75Nm.

 • Conectați cablul de comunicare VE.Direct (dacă este cazul).

 • Confirmați polaritatea PV corectă și apoi conectați sistemul solar.

  Moment de torsiune 0.75Nm

  Dacă se conectează cu polaritate inversă din greșeală, tensiunea PV va cădea și regulatorul se va încălzi, dar nu va încărca bateria.

 • Dacă se utilizează un MPPT WireBox:

  Mai întâi: Securizați toate cablurile electrice conform instrucțiunilor de instalare WireBox

  Apoi: Amplasați capacul din plastic WireBox peste zona de conexiuni a încărcătorului solar și fixați-l.

Vedeți mai jos imaginea cu exemplu de conexiuni ale încărcătorului solar:

MPPT_small_-_System_with_battery_solar_and_DC_loads.svg

4.6. Conectarea afișajului MPPT Control

Conectați afișajul MPPT Control opțional la portul VE.Direct al încărcătorului solar, folosind un cablu VE.Direct.

Rețineți că nu se poate extinde cablul VE.Direct, lungimea maximă nu poate depăși 10 metri.

Pentru mai multe informații, consultați Manual pentru afișajul MPPT ControlManual pentru afișajul MPPT Control

MPPT_control_connect_VEdirect.svg

Conectați afișajul la încărcătorul solar printr-un cablul VE.Direct