Manual încărcător solar MPPT

7. Monitorizare

Vezi și:

Acest capitol descrie toate diferitele metode de monitorizare și informații despre accesarea datelor live, a datelor istorice și a erorilor pentru fiecare metodă.

7.1. Indicatori LED

Încărcătorul solar are două LED-uri, un LED verde și unul galben. Acestea indică starea operațională a încărcătorului solar.

 • LED-ul verde indică algoritmul de control a sarcinii de ieșire selectat.

 • LED-ul galben indică etapa de încărcare.

LED

Descriere

LED verde pornit

Încărcătorul solar este setat la un algoritm de control al sarcinii de ieșire.

LED-ul verde luminează intermitent

Încărcătorul solar este setat la un algoritm de control al sarcinii de ieșire BatteryLife.

LED galben pornit

Etapa de încărcare plutire, bateria este complet încărcată, nivelul de încărcare este de 100 %.

LED-ul galben luminează intermitent lent

Etapa de încărcare volum mare, nivelul de încărcare a bateriei este între 80 % și 100 %.

LED-ul galben luminează intermitent rapid

În etapa de încărcare volum mare, nivelul de încărcare a bateriei este între 0 % și 80 %.

LED galben oprit

Nu există alimentare de la sistemul PV (noapte sau lumină redusă) sau sistemul PV a fost conectat cu polaritate inversă.

Pentru cele mai recente și mai actualizate informații despre codurile indicatoarelor LED, consultați aplicația Victron Toolkit. Aplicația este disponibilă pentru Apple și Android. Aplicația poate fi descărcată din magazinele de aplicații sau din linkurile de descărcare de pe pagina noastră de descărcări software https://www.victronenergy.com/support-and-downloads/software#victron-toolkit-app.

7.2. Coduri de eroare

În cazul unei erori se va afișa un cod de eroare în VictronConnect, pe un afișaj, un dispozitv GX sau în VRM. Fiecare număr corespunde unei anumite erori.

Pentru o listă completă a codurilor de eroare și semnificația acestora consultați anexa Prezentare generală coduri de eroare încărcător.

7.3. Monitorizare prin aplicația VictronConnect

Aplicația VictronConnect poate fi utilizată pentru a monitoriza încărcătorul solar, consulta valorile istorice și dacă există avertismente sau erori de funcționare.

Acest capitol explică utilizarea specifică pentru încărcătorul solar a aplicației VictronConnect. Consultați manualul general VictronConnect pentru informații despre aplicația VictronConnect, precum: instalarea aplicației, conectarea la încărcătorul solar, actualizarea firmware-ului și altele.

Notă

Când se face referire la tensiunea bateriei în acest capitol, se presupune o baterie de 12 V.

Pentru a obține valorile pentru baterii de 24 V, 36 V sau 48 V, înmulțiți valorile de 12 V cu un factor de 2, 3 sau respectiv 4.

7.3.1. Ecranul de stare VictronConnect

Ecranul de stare afișează numele modelului încărcătorului solar împreună cu informațiile live ale încărcătorului solar.

VC_-_Status.png

Rețea Smart

 • Prezența simbolului rețelei VE.Smart VESmart_network_symbol.svg indică faptul că încărcătorul solar este configurat pentru rețele VE.Smart și primește datele despre temperatura bateriei și/sau tensiunea bateriei din rețeaua VE.Smart.

Solar

 • Aparatul de măsurat solar arată ieșirea solară în raport cu puterea maximă de ieșire pe care încărcătorul solar o poate genera și tensiunea bateriei setată și afișează valoarea dinamică în timp real a puterii de ieșire a sistemului solar.

 • Tensiunea solară măsurată la bornele solare ale încărcătorului solar.

 • Curentul solar care circulă din sistemul PV în încărcătorul solar.

Bateria

 • Tensiunea bateriei măsurată la bornele bateriei încărcătorului solar.

 • Curentul care circulă din încărcătorul solar în sau din baterie. O notație pozitivă indică faptul că curentul circulă în baterie și o notație negativă indică faptul că curentul este preluat din baterie.

 • Starea baterie indică etapa de încărcare a bateriei sau dacă controlul extern este activ. Există două stări posibile:

  Volum mare

  În această etapă, încărcătorul solar livrează cât mai mult curent posibil pentru a reîncărca rapid bateriile. Atunci când tensiunea bateriei atinge setarea de absorbție a tensiunii, încărcătorul solar activează etapa de absorbție.

  Absorbție

  În această etapă, încărcătorul solar comută la modul de tensiune constantă, unde se aplică o tensiune de absorbție prestabilită. Când curentul de încărcare scade sub 1A sau dacă durata de absorbție prestabilită a fost depășită, bateria este complet încărcată și încărcătorul solar activează etapa Plutire. Rețineți că atunci când se efectuează o egalizare normală, aceasta va fi raportată și ca o absorbție.

  Menținere

  În această etapă, tensiunea de plutire este aplicată bateriei pentru a menține o stare de încărcare completă. Când tensiunea bateriei scade sub tensiunea de plutire timp de cel puțin 1 minut, este declanșat un nou ciclu de încărcare.

  Control extern

  Acesta se va afișa când un alt dispozitiv controlează comportamentul de încărcare al încărcătorului solar, ocolind algoritmul său normal de încărcare. De exemplu, atunci când încărcătorul solar este controlat de un sistem ESS sau un sistem de gestionare a bateriei.

 • Dacă încărcătorul nu se încarcă, se afișează mesajul „De ce este încărcătorul oprit”? Când faceți clic pe mesaj, se va deschide o nouă fereastră cu mai multe informații despre motivul pentru care încărcătorul solar nu se încarcă.

Sarcină de ieșire

 • Starea sarcinii de ieșire, pornită sau oprită.

 • Curentul tras de sarcini precum dispozitive electronice, lumini, frigider și așa mai departe.

 • Puterea atrasă de sarcini.

 • Notă

  Rețineți că pentru ca valorile sarcinii de ieșire să fie fiabile, toate sarcinile trebuie conectate direct la sarcina de ieșire, inclusiv terminalele lor negative. Dacă nu este cazul, aveți în vedere să adăugați un monitor de baterie care va măsura tot curentul care intră sau iese din baterie, inclusiv sarcinile conectate direct la baterie și nu doar terminalele sarcinii de ieșire a încărcătorului solar.

  7.3.2. Ecran istoric VictronConnect

  Ecranul istoric prezintă un rezumat al datelor colectate în ultimele 30 de zile. Glisași pe ecran spre dreapta sau stânga pentru a vedea oricare dintre ultimele 30 de zile.

  VC_-_History.png

  Pentru a comuta între ecranul Portret sau Peisaj, faceți clic pe pictograma pătrată fragmentată, Fragmented_square_VictronConnect_closed.svg sau Fragmented_square_VictronConnect_open.svg, din partea stânga sus a ecranului.

  Jurnalul zilnic prezintă:

  • Producția de energie solară: Energia (Wh) convertită pentru ziua respectivă.

  • Pmax solară: Puterea maximă (W) înregistrată în timpul zilei.

  • Vmax solară: Cea mai ridicată tensiune (V) de la sistemul PV în timpul zilei.

  • Max. și min. baterie: Prima imagine prezintă tensiunea maximă a bateriei (Vmax) pentru ziua respectivă. Imaginea de mai jos prezintă tensiunea minimă a bateriei (Vmin) pentru ziua respectivă.

  • Erori: Această valoare indică numărul zilnic de erori, dacă există. Pentru a obține mai multe informații despre erori, faceți clic pe punctul portocaliu. Poate fi necesar să glisați în sus afișajul de pe ecranul dispozitivului pentru a vedea erorile.

  • Total general: Această valoare indică energia totală convertită de instalație (W) și nu poate fi resetată.

  • De la resetare: Această valoare indică cantitatea de energie convertită de instalație de la ultima resetare.

  Dacă faceți clic pe orice bară (zi) din grafic, aceasta va extinde informațiile. Va afișa durata și procentul din durata totală de încărcare din fiecare etapă de încărcare Volum mare, Absorbție și Plutire ale încărcătorului solar.

  Indicație

  Puteți utiliza duratele de încărcare pentru a aprecia dacă sistemul PV este dimensionat corespunzător cerințelor dvs. Un sistem care nu atinge niciodată etapa de plutire poate necesita mai multe panouri. Sau poate sarcina ar trebui redusă?

  Istoricul poate fi exportat ca fișier cu separator virgulă (CSV) dacă faceți clic pe simbolul cu trei puncte conectate Export_symbol_VictronConnect_network.svg sau simbolul salvare Export_symbol_VictronConnect_save.svg din dreapta sus pe ecranul istoric. Simbolul variază în funcție de platforma VictronConnect utilizată.

  Istoricul poate fi resetat prin clic pe simbolul ceas cu săgeată Reset_history_symbol_VictronConnect.svg din dreapta sus a ecranului istoric.

  7.3.3. Raportarea erorii VictronConnect

  VictronConnect va indica erorile active în timp ce este conectat activ la încărcătorul solar. Eroarea va apărea într-o fereastră pop-up în ecranul de stare, împreună cu numărul de eroare, denumirea și o scurtă descriere a erorii.

  VictronConnect afișează de asemenea și istoricul erorilor. Pentru a vedea aceste erori, navigați la fila „Istoric” și cautați în josul fiecărei coloane care reprezintă ziua. Dacă există o eroare, aceasta va fi indicată printr-un punct portocaliu.

  Active-error-historic-error.png

  Erori active și istoric al erorilor

  7.4. Monitorizare prin intermediul unui dispozitiv GX și VRM

  Dacă încărcătorul solar este conectat la un dispozitiv GX, toate datele acestuia pot fi accesate prin dispozitivul GX. Dispozitivul GX va notifica, de asemenea, în caz de alarme ale încărcătorului solar sau defecte.

  Pentru mai multe informații consultați manualul dispozitivului GX.

  Errors-via-GX-device.png

  Dispozitivul GX afișează notificări de alarmă și istoricul de erori.

  Dacă dispozitivul GX este conectat la portalul de monitorizare la distanță Victron (VRM), încărcătorul solar poate fi monitorizat de la distanță prin internet.

  Toate datele, alarmele și erorile încărcătorului solar pot fi accesate prin portalul VRM și setările încărcătorului solar pot fi schimbate la distanță prin portalul VRM, cu aplicația VictronConnect.

  errors-via-VRM.png

  Înregistrarea alarmelor încărcătorului solar prin VRM