Manual încărcător solar MPPT

1. Măsuri de siguranță

Vezi și:

1.1. Măsuri de siguranță generale

Important

 • Citiți cu atenție acest manual. Acesta conține informațiile importante care trebuie respectate în timpul instalării, operării și întreținerii.

 • Păstrați aceste instrucțiuni pentru referință ulterioară, privind operația și întreținerea

Avertisment

 • Pericol de explozie provocată de scântei

 • Pericol de electrocutare

 • Instalați produsul într-un mediu rezistent la căldură. Asigurați-vă, prin urmare, că nu există substanțe chimice, componente din plastic, perdele sau alte materiale textile etc. în imediata vecinătate a echipamentului.

 • Nu este permisă montarea produsului într-o zonă accesibilă utilizatorilor.

 • Asigurați-vă că echipamentul este utilizat în condițiile corecte de funcționare. Nu îl operați niciodată într-un mediu umed.

 • Nu utilizați niciodată produsul în locuri unde ar putea apărea explozii de gaz sau praf.

 • Asigurați-vă că există întotdeauna suficient spațiu liber în jurul produsului pentru ventilație.

 • Consultați specificațiile furnizate de producătorul bateriei pentru a vă asigura că bateria este adecvată pentru utilizarea cu acest produs. Instrucțiunile de siguranță ale producătorului bateriei trebuie întotdeauna respectate.

 • Protejați modulele solare de lumina accidentală în timpul instalării, de ex., acoperiți-le.

 • Nu atingeți niciodată capetele neizolate ale cablurilor.

 • Utilizați numai scule izolate.

 • Acest produs este proiectat și testat în conformitate cu standardele internaționale. Echipamentul ar trebui utilizat numai pentru aplicația desemnată.

 • Conexiunile trebuie întotdeauna efectuate în secvența deschisă în capitolul Instalare din acest manual.

 • Instalatorul produsului trebuie să ofere o cale prin care reducerea tensionării cablurilor să prevină transmiterea tensiunii la conexiuni.

 • În plus față de acest manual, de manualul de operare sau reparare a sistemului trebuie inclus și un manual de întreținere a bateriei, aplicabil tipului de baterie utilizată.

1.2. Măsuri de siguranță pentru cablare

Atenție

 • Utilizați un cablu de cupru flexibil cu fire multiple pentru baterie și conexiunile PV (panou fotovoltaic).

 • Diametrul firului individual al cablului utilizat nu trebuie să depășească 0,4 mm (0,016 inch) sau să aibă o suprafață mai mare de 0,125 mm² (AWG26).

 • Temperatura maximă de funcționare este 90 °C (194 °F).

 • De exemplu, un cablu de 25 mm² trebuie să aibă minimum 196 fire (fire de clasa 5 sau mai ridicată, conform VDE 0295, IEC 60228 și BS6360). Un cablu de calibru AWG2 trebuie să aibă minimum 259/26 fire (259 fire de AWG26). Exemplu de cablu corespunzător: cablu de clasa 5 cu trei clasificări (are trei aprobări: americană (UL), canadiană (CSA) și britanică (BS)).

 • În caz de fire mai groase, zona de contact va fi prea mică, iar rezistența ridicată la contact rezultată va cauza supraîncălzire severă, eventual conducând la incendiu. Vedeți ilustrația de mai jos pentru exemple de cabluri pe care le puteți utiliza și cele pe care să nu le utilizați.

red-wire-red-crossed.jpg
green-wire-red-crossed.jpg
red-wire-green-ticked.jpg

Notă

Terminalul de împământare este situat în compartimentul de cablare și este identificat prin acest simbol: ground-symbol.png