Skip to main content

Digital Multi Control

MultiPlus systeem met 2 AC-bronnen en omschakelautomaat

Bij het gebruik van een externe omschakelautomaat (VE-omschakelautomaat) met een MultiPlus omvormer/acculader-systeem, legt de schakelaar op welke AC-bron gebruikt wordt - ofwel aggregaat ofwel lichtnet. Het bedieningspaneel zelf is echter niet op de hoogte van de gekozen AC-bron.

Om zich te verzekeren van de omschakelstatus heeft het bedieningspaneel een schroefconnector op de achterkant. Normaal gezien stuurt het paneel het AC-stroomlimiet van de knop naar het omvormer/acculader-systeem. Maar door de schroefklemmen kort te sluiten, geeft het paneel "GEN" weer en stuurt het een vooraf ingestelde AC-stroomlimiet naar het omvormer-/acculadersysteem.

Raadpleeg voor aansluitingsadvies het Aansluitien van externe omschakelautomaat hoofdstuk en raadpleeg voor instellingsinstructies het Aggregaatstroomlimiet hoofdstuk.