Skip to main content

Digital Multi Control

Systeemvoorbeelden pre-VE.Bus

Pre-VE.Bus-systeem met 1 AC-bron:

Het bedieningspaneel moet geschaald worden (overeenkomend met het systeem) als het gebruikt wordt met pre-VE.Bus systemen. Dit kan uitgevoerd worden door het wijzigen van de “schaalfactor”-parameter. Raadpleeg voor instructies het Schaalfactor hoofdstuk.

Eens het schalen accuraat ingesteld werd, ga dan verder met het instellen van andere relevante parameters. Raadpleeg voor instructies het Configuratie hoofdstuk.

Pre-VE.Bus-systeem met 2 AC-bronnen:

Voor een pre-VE.Bus systeem met 2 AC-bronnen is een externe omschakelautomaat (VE-omschakelautomaat) essentieel.

Het bedieningspaneel moet geschaald worden (overeenkomend met het systeem) als het gebruikt wordt met pre-VE.Bus systemen. Dit kan uitgevoerd worden door het wijzigen van de “schaalfactor”-parameter. Raadpleeg voor instructies het Schaalfactor hoofdstuk.

Volg, eens de schaalfactor ingesteld is, het installatieproces dat gelijkaardig is aan het gebruik van een VE.Bus-systeem met een externe omschakelautomaat. Raadpleeg het MultiPlus systeem met 2 AC-bronnen en omschakelautomaat hoofdstuk voor instructies.