Skip to main content

Digital Multi Control

Instellingsvoorbeeld

Twee voorbeelden worden gegeven om te helpen de instelling van de parameters te begrijpen.

Twee VE.Bus Multis 16A/230V + 4kVA gen. (3000 rpm) + externe omschakelautomaat.

Omdat dit een VE.Bus-systeem is, hoeft de schaalfactor niet ingesteld worden.

Een 4 kVA aggregaat kan een maximale stroom van 17,4 A leveren. Via een veiligheidsmarge van 70 % stellen we de aggregaatstroom in op 12 A.

Doe het volgende om dit in te stellen:

  1. Druk en houd de instellingstoets ingedrukt tot de onderste LED in de linkerkolom begint te knipperen. Dit betekent dater naar instellingsmodus gegaan is en de schaalfactor aangepast kan worden. Zoals gezegd kan deze parameter genegeerd worden bij VE.Bus Multi's.

  2. Druk de toets in om naar de volgende instelling te gaan. De lagere linker LED wordt ingeschakeld, aangevend dat de aggregaatstroom ingesteld kan worden.

  3. Draai de knop tot het 7-segment display 12 aanduidt.

  4. Druk de toets in om verder te gaan naar de “Bovenste walstroomlimiet voor AC-ingang 1” instelling.

  5. Als de maximale walstroom die de gebruiker in kan stellen lager is dan 32A, kan deze waarde aangepast worden.

  6. Daar de volgende 3 parameters (bovenste walstroomlimiet voor AC-ingang 2, 3 en 4) niet ingesteld hoeven te worden, kan de toets 4-maal ingedrukt worden om door de instellingen te stappen en de instellingen af te maken.