Skip to main content

Digital Multi Control

AC-IN besturing

De knop van het bedieningspaneel past de AC-ingangsstroomlimiet aan. Dit is nuttig voor mobiele installaties die verbinden op meerdere AC-bronnen met verschillende zekeringwaarden van stroomonderbreker.

De ingestelde waarde wordt gesynchroniseerd met de omvormer/acculader-systeemwaarde. Bijvoorbeeld, als aangesloten op een omvormer/acculader met 16 A doorvoercapaciteit, dan blijft de AC-ingangswaarde beneden 16 A. indien gekoppeld aan vijf van deze parallel geschakelde apparaten neemt de doorvoercapaciteit toe naar 80 A.

Als een AC-ingangsbereik onder de doorvoercapaciteit van de omvormer/acculader vereist is, kan een gewone bovenste drempel ingesteld worden. Raadpleeg het Bovenste AC-ingangslimiet 1 tot 4 hoofdstuk.

Indien nodig kan een vaste AC-stroom gespecificeerd worden in de omvormer/acculader-instellingen, die dan niet aangepast kan worden door het remote paneel. Raadpleeg het Stroomlimiet herroepen door remote hoofdstuk.