Skip to main content

Digital Multi Control

Aansluitien van externe omschakelautomaat

Als een externe omschakelautomaat gebruikt wordt, sluit het hulprelais dan aan op de schroefconnectorklemmen op de achterkant van het bedieningspaneel. Als het hulprelais open is, kan de AC-stroomlimiet aangepast worden door de bedieningspaneelknop. Als het hulprelais gesloten is, stuurt het bedieningspaneel een vooraf ingestelde aggregaat AC-stroomlimiet naar het omvormer/acculader-systeem. Het hulprelais wordt bediend door de externe omschakelautomaat.

Transfer_switch_5K_-_Wiring_diagram_DMC.jpg

Aansluiting omschakelautomaat.