Skip to main content

Digital Multi Control

Bijzondere 7-segment display functie

Overweeg dit scenario:

Er is een omvormer/acculader-systeem met twee AC-ingangen, namelijk aggregaat en walstroom Het aggregaat moet prioriteit hebben voor walstroom. Het aggregaat wordt aangesloten op de AC-ingang 1 en walstroom op de AC-ingang 2. De AC-ingangslimiet van het aggregaat mag niet door de gebruiker gewijzigd worden, dus in omvormer/acculader-instellingen wordt de ”herroepen door remote”-instelling voor AC-ingang 1 uitgeschakeld en ingeschakeld voor AC-ingang 2.

Het bedieningspaneel gedraagt zich als volgt:

  • Als het aggregaat actief is, toont het bedieningspaneel "AC1".

  • Als het aggregaat gestopt is en walstroom actief is, verwisselt het paneel tussen het tonen van "AC2" en de stroomlimiet voor AC2. Toch komt deze wisselende weergave wellicht niet overeen met de voorkeuren.

Om dit op te lossen:

Een eenvoudiger benadering is om gewoon de stroomlimiet te tonen als AC-ingang 2 actief is. Dit is voldoende om de overschakeling naar walstroom aan te duiden. Stel, om dit te bereiken, alle parameters behalve één van de bovenste AC-Ingangslimieten in op nul. In dit voorbeeld moeten de limieten voor AC1, AC3 en AC4 ingesteld worden op nul. Deze aanpassing voorkomt het ongewenst wisselende gedrag.