Skip to main content

Digital Multi Control

Instellingsvoorbeeld pre-VE.Bus

Vier pre-VE.Bus Multis 30 A/120 V + 13 kVA agg. (1500 rpm) + externe omschakelautomaat.

Voor deze instelling moet de schaalfactor berekend worden. Het AantalApparaten is 4, het apparaattype is 2, dus is de schaalfactor (4 x 2) – 1 = 7.

Een 13 kVA aggregaat 120 V kan een maximale stroom van 108,3 A leveren. Via een veiligheidsmarge van 90 % stellen we aggregaatstroom in op 98 A.

Doe het volgende om de instelling in te stellen:

  1. Druk en houd de instellingstoets ingedrukt tot de onderste LED in de linkerkolom begint te knipperen. Dit betekent dater naar instellingsmodus gegaan is en de schaalfactor aangepast kan worden.

  2. Draai aan de knop tot 7-segment display 7 aanduidt.

  3. Druk de toets in om naar de volgende instelling te gaan. De lagere linker LED wordt ingeschakeld, aangevend dat de aggregaatstroom ingesteld kan worden.

  4. Draai aan de knop tot 98-segment display 7 aanduidt.

  5. Druk de toets in om verder te gaan naar de “Bovenste walstroomlimiet voor AC-ingang 1” instelling.

  6. De maximale walstroom, die de bediener in kan stellen, moet waarschijnlijk lager zijn dan 128 A, draai dus aan de knop tot het 7-segment display de correcte maximale walstroom toont.

  7. Daar de volgende 3 parameters (bovenste walstroomlimiet voor AC-ingang 2, 3 en 4) niet ingesteld hoeven te worden, kan de toets 4-maal ingedrukt worden om door de instellingen te stappen en de instellingen af te maken.