Skip to main content

Manual încărcător solar MPPT

8. Depanarea

În această secțiune:

Consultați acest capitol pentru a gestiona orice comportament neprevăzut al încărcătorului solar. Începeți prin revizuirea problemelor comune enumerate aici în timpul depanării.

Dacă problema persistă sau aveți nevoie de asistență tehnică, contactați punctul de achiziție – agentul sau distribuitorul Victron Energy. Dacă nu sunteți sigur(ă) pe cine să contactați sau nu cunoașteți punctul de achiziție, vizitați pagina web Asistență Victron Energy pentru îndrumări.

8.1. Încărcătorul solar este deteriorat

Înainte de a începe depanarea, este important să verificați încărcătorul solar, pentru a identifica daune vizibile. Rețineți că de regulă, încărcătorul solar nu este acoperit de garanție.

Prin efectuarea acestei inspecții vizuale inițiale, puteți identifica orice daune vizibile care pot afecta funcționalitatea încărcătorului solar:

Inspecție vizuală

Pasul 1

Examinați încărcătorul solar pentru a identifica semne de daune mecanice ale carcasei sau ale bornelor electrice. Rețineți că daunele de acest tip nu sunt acoperite de garanție.

Pasul 2

Inspectați bornele electrice ale încărcătorului solar, pentru a identifica semne de arsură sau topire. Daunele de acest tip sunt adesea cauzate de conexiuni electrice slăbite, utilizarea cablurilor cu miez rigid sau depășirea curentului nominal al bornelor MC4. Rețineți că daunele de acest tip nu sunt acoperite de garanție. Consultați capitolul Arderea sau topirea conectorilor cablului de la panoul fotovoltaic pentru mai multe informații.

Pasul 3

Căutați pe încărcătorul solar orice daune sau semne coroziune provocate de apă, în special în zona conexiunilor electrice. Este important să rețineți că daunele de acest tip nu sunt acoperite de garanție.

8.4. Încărcătorul solar este controlat de un dispozitiv extern

Bateriile gestionate sau un invertor/încărcător cu un sistem de control extern (de ex., sistem ESS) poate guverna încărcătorul solar prin intermediul unui dispozitiv GX. Sistemul extern determină permisiunile de încărcare și setează tensiunea și curenții de încărcare.

Când un control extern este activ, acesta este vizibil atât în aplicația VictronConnect, cât și pe dispozitivul GX. Acesta este un comportament normal, și nu o eroare.

VictronConnect-External-control.png

Aplicația VictronConnect indică faptul că încărcătorul este controlat extern.

8.5. Bateriile nu sunt încărcate

Acest capitol explică scenariile în care încărcătorul este activ, dar bateriile nu se încarcă. În astfel de cazuri, aplicația VictronConnect va arăta încărcătorul ca fiind activ cu tensiunea corectă de încărcare, dar curentul de încărcare va fi la zero sau foarte aproape de zero.

Există mai multe motive pentru care acest lucru se poate întâmpla și anume:
 • Bateria este complet încărcată și nu este necesar curent suplimentar. Acesta este un comportament normal, și nu o eroare. Consultați capitolul Baterie încărcată complet pentru mai multe detalii.

 • Polaritate inversă FV. Consultați subcapitolul Inversarea polarității panoului fotovoltaic pentru mai multe detalii.

 • Tensiunea FV este prea ridicată. Consultați subcapitolul Tensiunea panoului fotovoltaic prea ridicată pentru mai multe detalii.

 • Polaritate inversă baterie. Consultați subcapitolul Inversarea polarității bateriei pentru mai multe detalii.

 • Încărcătorul solar este deconectat de la baterie, posibil din cauza problemelor cu cablul, siguranța sau întrerupătorul de circuit. Consultați subcapitolul Bateria nu e conectată pentru mai multe detalii.

 • Configurație incorectă a încărcătorului, cum ar fi o tensiune de încărcare scăzută sau setarea de curent. Consultați subcapitolul Setările bateriei sunt prea scăzute pentru mai multe detalii.

 • Încărcătorul este controlat extern (ESS sau DVCC), ceea ce este normal și nu o problemă. Consultați capitolul Controlat de un dispozitiv extern pentru mai multe detalii.Controlat de un dispozitiv extern

 • Caracteristica de încărcare cu compensare de temperatură este activă, iar temperatura bateriei este prea ridicată sau caracteristica este configurată greșit. Consultați capitolul Setare greșită de compensare a temperaturii pentru mai multe detalii.Setare greșită de compensare a temperaturii

MPPT_troubleshooting_-_VC_-_No_charge_current.png

Aplicația VictronConnect afișează un curent de încărcare aproape de zero.

8.5.1. Baterie încărcată complet

Când bateria este încărcată complet, încărcătorul solar se va opri sau va reduce semnificativ curentul de încărcare. Acest lucru este în special evident când consumatorii CC nu sunt alimentați de baterie. Este important să rețineți că acest comportament este normal și nu este o problemă.

Pentru a determina starea de încărcare a bateriei (SoC), verificați dispozitivul de monitorizare a bateriei (dacă este disponibil) sau inspectați etapa de încărcare indicată de încărcătorul solar. În timpul ciclului zilnic de încărcare, ciclul solar progresează prin următoarele etape:

 1. Etapa de încărcare bulk: 0 – 80 % SoC.

 2. Etapa absorption 80 – 100 % SoC.

 3. Etapa încărcare în regim float: 100 % SoC.

Rețineți că încărcătorul solar poate detecta bateria ca fiind încărcată complet, când de fapt nu e. Acest lucru se întâmplă dacă tensiunile de încărcare sunt setate prea jos, cauzând comutarea prematură a încărcătorului de la regim absorption la regim float. Consultați capitolul Tensiunea bateriei este prea scăzută.Tensiunea bateriei este prea scăzută

8.5.2. Bateria nu e conectată

Pentru a asigura încărcarea adecvată a bateriei, o conexiune corectă la baterie este crucială.

Rețineți că dacă încărcătorul solar operează fără o baterie, aceasta poate părea conectată, afișând tensiunea bateriei și etapa de încărcare în aplicația VictronConnect, dar curentul de încărcare va fi neglijabil sau zero.

Potențiale motive pentru o baterie deconectată:
 • Cablurile bateriei nu sunt conectate corect sau nu există.

 • Conexiuni slăbite ale cablului.

 • Terminalele cablurilor sunt prost sertizate.

 • O siguranță arsă (sau lipsă) în cablul de alimentare a bateriei.

 • Disjunctor deschis (sau defect) în cablul de alimentare a bateriei.

 • Cabluri de baterie conectate incorect.

Verificarea tensiunii bateriei

Pasul 1

Utilizați aplicația VictronConnect, un afișaj conectat sau un dispozitiv GX pentru a determina tensiunea bateriei încărcătorului solar. Alternativ, utilizați un multimetru pentru a măsura tensiunea bateriei la terminalele încărcătorului solar.

MPPT_troubleshooting_-_measuring_battery_voltages_-_medium.png

Pasul 2

Utilizați un multimetru pentru a măsura tensiunea la terminalele bateriei.

MPPT_troubleshooting_-_measuring_battery_voltages_-_battery.png

Pasul 3

Comparați cele două tensiuni.

Pasul 4

În cazul unei diferențe de tensiuni, investigați motivul din spatele acesteia, prin urmărirea traiectului de la încărcătorul solar la baterie, pentru a identifica cauza.

 • Verificați și confirmați dacă toate cablurile sunt conectate curent și nu există erori de cablare.

 • Verificați dacă conexiunile cablurilor sunt bine strânse, în timp ce țineți cont de nivelurile maxime de cuplu.

 • Verificați dacă toate bornele și papucii de cablu au fost sertizați corect.

 • Verificați siguranțele și/sau întrerupătoarele.

Notă

Dacă găsiți o siguranță arsă, asigurați-vă mai întâi că polaritatea bateriei a fost corect cablată înainte de a înlocui siguranța. Consultați capitolul Inversarea polarității bateriei.

8.5.3. Inversarea polarității bateriei

Inversarea polarității intervine când cablurile pozitive și negative ale bateriei sunt inversate accidental. Acest lucru înseamnă că polul negativ al bateriei a fost conectat la terminalul pozitiv al încărcătorului solar și polul pozitiv al bateriei a fost conectat la terminalul negativ al încărcătorului solar.

MPPT_troubleshooting_-_revese_polarity_-_medium.png

Exemple de polaritate a bateriei corectă și incorectă (inversă).

Atenție

Rețineți că un cablu roșu sau etichetat ca pozitiv nu înseamnă neapărat că acel cablu este pozitiv. O greșeală de cablare sau de etichetare poate fi intervenit în timpul instalării încărcătorului solar.

Verificați întotdeauna polaritatea bateriei înainte de a reconecta cablurile bateriei la încărcătorul solar.

Inversarea polarității bateriei poate are potențialul de a deteriora încărcătorul solar, cauzând arderea siguranței interne, ca măsură de protecție. Această siguranță se va arde înainte ca siguranța externă să se ardă. Cu toate acestea, rețineți că siguranța internă se află într-o zonă a încărcătorului solar în care nu se pot realiza lucrări de service și nu poate fi înlocuită sau reparată. Dacă se întâmplă acest lucru, încărcătorul solar trebuie considerat defect.

Încărcătorul solar nu este protejat împotriva inversării polarității bateriei și orice daună cauzată de aceasta nu este acoperită de garanție.

8.5.4. Setările bateriei sunt prea scăzute

Dacă tensiunea de încărcare și curentul încărcătorului solar sunt cu mult sub nivelurile recomandate de producător, procesul de încărcare a bateriei poate deveni necorespunzător sau excesiv de lent. Configurarea incorectă poate fi un factor care contribuie la acest lucru, inclusiv:

 • Setarea parametrului „Tensiunea bateriei” la un nivel prea scăzut.

 • Setarea parametrilor „Tensiune de absorption” și „Tensiune regim float” la un nivel prea scăzut.

 • Setarea parametrului „Curent max. încărcare” la zero sau la o valoare excesiv de scăzută.

VictronConnect-battery-voltage-setting.png

Aplicația VictronConnect care afișează tensiunea bateriei (sistem) curentul de încărcare și setările tensiunilor de încărcare.

8.5.5. Tensiunea panoului fotovoltaic prea ridicată

Tensiunea FV ar trebui să rămână mereu în limita nominală maximă a încărcătorului solar, astfel cum este indicată în numele produsului, placa topului și Specificații tehnice. Încărcătorul solar poate fi deteriorat de valoarea ridicată a tensiunii FV și este important să rețineți că astfel de daune nu sunt acoperite de garanție.

Încărcătorul solar se oprește din încărcat dacă tensiunea panoului fotovoltaic depășește tensiunea maximă nominală a panoului fotovoltaic. Va afișa în același timp o eroare de supratensiune cu numărul 33 și LED-urile de regim absorption și de regim float vor clipi rapid. Încărcarea este reluată numai când tensiunea FV scade sub 5 V sub tensiunea nominală maximă.

În timpul investigațiilor privind tensiunea ridicată, este esențial să revizuiți aplicația VictronConnect, afișajul încărcătorului solar sau istoricul dispozitivului GX. Verificați cea mai ridicată tensiune FV înregistrată în fiecare zi (Vmax) și avertismentele de supratensiune anterioare.

Pentru a evita problemele, verificați tensiunea nominală a circuitului deschis (Voc) a sistemului FV și asigurați-vă că valoarea este mai mică decât tensiunea nominală maximă a încărcătorului solar. Utilizați calculatorul de dimensionare MPPT de pe pagina de produs a încărcătorului solar. Pentru sistemele FV aflate în climate reci sau cu temperaturi de noapte ce se apropie de sau scad sub 10 °C, este esențial să aveți în vedere o ieșire crescută (peste Voc nominal). Ca regulă generală, mențineți o marjă de siguranță de 10 % suplimentar.

Active-error-historic-error.png

Indicarea erorii 33 din aplicația VictronConnect pe ecranul de stare și pe ecranul de istoric.

8.5.6. Inversarea polarității panoului fotovoltaic

Când încărcătorul solar este instalat în intervalul specificațiilor publicate, protecția internă protejează intrarea FV împotriva polarității inverse FV și în astfel de cazuri, nu se afișează nicio eroare.

Pentru a identifica tensiunea FV inversă, urmăriți acești indicatori:
 • Absența încărcării bateriei, iar curentul de încărcare rămâne la zero.

 • Căldură excesivă generată de încărcătorul solar.

 • Tensiunea FV este zero sau aproape de zero.

Pentru a verifica, utilizați un multimetru, asigurându-vă că cablul pozitiv FV este conectat la terminalul pozitiv FV și cablul negativ este conectat la terminalul negativ FV.

MPPT_troubleshooting_-_measuring_PV_voltage_-_medium.png

Avertisment

AVERTISMENT: Anumite modele de încărcătoare solare pot avea tensiuni FV de până la 250 VCC. Tensiunile care depășesc 50 V sunt considerate, de regulă, periculoase. Numai un tehnician calificat ar trebui să lucreze cu tensiuni periculoase.

8.8. Încărcătorul solar nu atinge puterea nominală totală de ieșire

Pe lângă problemele potențiale cu sistemul FV, există câteva motive pentru care încărcătorul solar nu atinge puterea nominală totală de ieșire.

Motive pentru care încărcătorul solar nu atinge puterea nominală totală de ieșire:
 • Sistemul FV este prea mic. Dacă puterea nominală a sistemului FV este mai mică decât puterea nominală a încărcătorului solar, încărcătorul solar nu poate produce mai multă putere decât poate furniza sistemul solar conectat.

 • Sistemul FV nu atinge puterea nominală maximă totală. Consultați subcapitolul Randamentul FV este mai mic decât cel așteptat.

 • Sistemul FV este o combinație de diferite tipuri sau modele de panouri. Folosiți numai panouri solare care sunt de aceeași marcă, tip și model.

 • Nu folosiți optimizatoare. Aproape toate optimizatoarele conțin un MPPT sau alte mecanisme de urmărire, care vor interfera cu algoritmul MPPT din încărcătorul solar.

 • Sistemul FV este configurat greșit. Pentru o explicație detaliată a modului de configurare a sistemelor FV și de utilizare corectă a spliterelor MC4 și a combinatoarelor MC4, consultați capitolul „Panoul solar” din cartea Wiring Unlimited.

 • Puterea maximă de ieșire FV a încărcătorului solar este legată de tensiunea bateriei. Consultați subcapitolul Puterea maximă de ieșire are legătură cu tensiunea bateriei.

 • Conexiunile electrice FV ale încărcătorului solar sunt arse sau topite sau conectorii MC4 au fost sertizați insuficient. Consultați subcapitolul Arderea sau topirea conectorilor cablului de la panoul fotovoltaic.

 • Temperatura încărcătorului solar este peste 40 °C. Consultați subcapitolul Temperatură de peste 40 °C.

 • Bateriile sunt fie pline sau aproape pline, ceea ce face ca energia să nu mai circule în ele.

 • Poate exista o problemă cu bateria. Consultați capitolele Bateriile nu sunt încărcate și Bateriile sunt încărcate incomplet.

8.8.1. Randamentul FV este mai mic decât cel așteptat

Dacă randamentul FV nu atinge așteptările, începeți prin a verifica istoricul încărcătorului solar în aplicația VictronConnect. Verificați puterea maximă totală (Pmax) pentru fiecare zi și comparați-o cu puterea sistemului.

Pentru a determina randamentul solar potențial pe zi pentru un sistem FV de o anumită dimensiune, dintr-o anumită regiune, utilizați calculatorul de dimensionare MPPT de pe pagina de produs a încărcătorului solar.

Lista de motive pentru care sistemul FV poate genera mai puțină energie decât se aștepta:
 • Unghi scăzut al soarelui (dimineața sau seara) sau diferențe sezoniere.

 • Plafon de nori sau vreme rea.

 • Umbră de la copaci sau clădiri.

 • Panouri solare murdare.

 • Orientare sau înclinare incorectă a panourilor solare.

 • Panouri solare deteriorate sau defecte.

 • Probleme cu cablaje, siguranțe, întrerupătoare sau când există căderi de tensiune pe cabluri.

 • Splitere sau combinatoare deteriorate sau utilizate incorect.

 • O parte din sistemul FV nu funcționează corect.

 • Sistemul FV este prea mic pentru ieșirea dorită.

 • Greșeli de configurare a sistemului fotovoltaic.

 • Bateriile sunt prea mici, sunt îmbătrânite, ceea ce conduce la o capacitate redusă.

VictronConnect-history-Pmax.png

Citire istoric Pmax în aplicația VictronConnect.

8.8.2. Puterea maximă de ieșire are legătură cu tensiunea bateriei

Curentul de ieșire al încărcătorului solar este limitat la curentul său nominal, ceea ce înseamnă că puterea de ieșire va varia în funcție de tensiunea bateriei.

De exemplu:

Într-un încărcător solar 75/15 cu un curent nominal de ieșire de 15 A, puterea care intră în baterie va fi diferită pentru o baterie de 12 V și o baterie de 24 V.

 • Pentru o baterie de 12 V, această valoare este de 15 A x 12 V = 180 W.

 • Pentru o baterie de 24 V, această valoare este de 15 A x 24 V = 360 W.

Astfel, chiar dacă un panou de 360 W este conectat la încărcătorul solar, puterea de ieșire la o baterie de 12 V va fi mai mică decât dacă ar fi conectat la o baterie de 24 V.

output-power-battery-voltages.png

Exemple de diferențe în puterea de ieșire la tensiuni diferite ale bateriei

8.8.3. Temperatură de peste 40 °C

Încărcătorul solar este funcțional până la 60 °C, cu o puterea nominală totală de ieșire de până la 40 °C. Peste 40 °C, ieșirea se va reduce, reducând puterea de ieșire.

Pentru o performanță eficientă, aveți în vedere dispunerea de montare a încărcătorului solar. Montați-l vertical, cu bornele îndreptate în jos pentru a disipa eficient căldura. În carcasele închise, cum ar fi dulapurile, asigurați un flux adecvat de aer cu orificii montate care permit admisia aerului rece și ieșirea aerului cald. În medii cu temperaturi extrem de ridicate, poate fi necesară extragerea mecanică a aerului sau climatizarea pentru a menține performanța optimă.

8.8.4. Arderea sau topirea conectorilor cablului de la panoul fotovoltaic

Cablurile FV sau conexiunile arse sau topite nu sunt acoperite de garanție. Acestea pot interveni din următoarele motive:

 • Conexiuni slăbite ale șuruburilor.

 • Utilizarea de cabluri cu miez rigid sau fibre rigide.

 • Lipirea capetelor miezului de cablu.

 • Utilizarea unor cabluri prea subțiri poate conduce la curenți mai ridicați când tensiunea FV este mai scăzută. Pentru mai multe informații, consultați cartea Wiring Unlimited.

 • Introducerea izolației cablului prea adânc în conector.

 • Depășirea a 30 A per pereche de conectori MC4.

 • Sertizarea incorectă a conectorilor MC4.

 • Folosirea de conectori MC4 de calitate scăzută.

8.10. Probleme diverse

Acest capitol descrie probleme care nu au fost acoperite în capitolul de depanare anterior.

8.10.1. Tensiunile bateriilor de 36 V sau de 48 V nu pot fi selectate

Nu toate încărcătoarele solare suportă tensiuni de sistem de 36 V sau de 48 V.

Pentru a confirma tensiunile acceptate ale bateriei, consultați capitolul Specificații tehnice sau consultați parametrul „tensiunea bateriei” din meniul vertical din aplicația VictronConnect.

8.10.2. Funcționarea ca încărcător sau sursă de alimentare CC la CC nu este posibilă

Evitați utilizarea încărcătorului solar drept încărcător CC/CC (pentru a încărca, de exemplu, o baterie de 12 V de la un banc de baterii de 24 V). Conectarea unei baterii la bornele FV în anumite condiții de funcționare poate deteriora încărcătorul solar, iar acest lucru nu este acoperit de garanție. În schimb, utilizați un încărcător sau convertor CC-CC dedicat. Consultați pagina noastră de produse convertor CC-CC pentru gama completă de produse.

De asemenea, evitați să utilizați încărcătorul solar ca sursă de alimentare fără bateriile conectate. Cu toate că această operațiune nu va afecta încărcătorul solar, acesta poate să nu accepte toate tipurile de consumatori. Anumiți consumatori pot să funcționeze, în timp ce alții nu, în special la putere de sarcină scăzută, când răspunsul încărcătorului solar ar putea fi prea lent pentru a menține o tensiune constantă. Rețineți că nu este oferită asistență pentru astfel de situații.

8.10.3. Actualizare firmware întreruptă

O actualizare întreruptă a firmware-ului poate fi recuperată și nu trebuie să vă faceți griji. Încercați să actualizați din nou firmware-ul.

8.10.4. Curent de scurgere la pământ

Dacă se detectează un curent de scurgere la pământ în timpul funcționării normale, urmați pașii următori:

 • Mai întâi, inspectați cu atenție toate echipamentele conectate la sistem și verificați dacă există defecțiuni la împământare.

 • În continuare, verificați numărul de conexiuni la pământ are sistemul. În mod ideal, trebuie să existe doar un singur punct prin care sistemul este împământat, care ar trebui să fie la baterie.

 • Pentru mai multe informații cu privire la împământarea sistemului, consultați capitolul „Împământarea sistemului” din cartea Wiring Unlimited.

Rețineți că încărcătorul solar nu este izolat, iar minusul intrării FV are același potențial ca minusul ieșirii bateriei.

8.11. Prezentare generală coduri de eroare

Codurile de eroare din următoarele subcapitole pot fi afișate în aplicația VictronConnect, pe un afișaj la distanță sau pe un dispozitiv GX conectat. Pentru cea mai actualizată prezentare generală a erorilor, accesați acest link: https://www.victronenergy.com/live/mppt-error-codes.

Mai mult, încărcătorul solar folosește indicații LED specifice pentru a semnala anumite erori. Pentru o prezentare generală a acestor coduri LED, consultați aplicația Victron Toolkit.

8.11.1. Eroare 1 – Temperatura bateriei este prea mare

Această eroare se va reseta automat după ce temperatura bateriei va scădea. Încărcătorul solar va opri încărcarea pentru a preveni deteriorarea bateriei. Temperatura bateriei poate fi primită de un senzor extern (cum ar fi Smart Battery Sense sau BMV) sau măsurată de încărcător atunci când această funcție este disponibilă.

8.11.2. Eroare 2 - Tensiunea bateriei este prea mare

Această eroare se va reseta automat după ce tensiunea bateriei a scăzut. Această eroare se poate datora altor echipamente de încărcare conectate la baterie sau unei defecțiuni a încărcătorului solar.

Această eroare poate apărea dacă tensiunea bateriei (12 V, 24 V, 48 V) este configurată la o tensiune mai mică decât cea a bateriei conectate.

8.11.3. Eroare 17 – Încărcător solar supraîncălzit, în ciuda curentului de ieșire redus

Această eroare se va reseta automat după ce încărcătorul solar s-a răcit. Verificați temperatura ambientală și verificați dacă există obstacole în apropierea mediului absorbant de căldură.

8.11.4. Eroare 18 – Supracurent încărcător solar

Această eroare se va reseta automat. Dacă această eroare nu se resetează automat, deconectați încărcătorul solar de la toate sursele de alimentare, așteptați 3 minute și reconectați astfel încât să fie alimentat din nou.

Cauze posibile pentru supracurentul la bornele bateriei:
 • Pornirea/oprirea unui consumator foarte mari pe partea bateriei.

 • Schimbarea bruscă a iluminării cauzează o supra-putere temporară a încărcătorului solar.

 • Supraîncărcare a ieșirii de CA a invertorului.

Soluții posibile:
 • Dacă este posibil, furnizați răcire adecvată pentru unitate. O unitate mai rece poate suporta mai mult curent.

 • Reduceți sarcina pe invertor.

 • Încărcați bateria înainte de a utiliza invertorul. La tensiuni mai mari ale bateriei, aceeași cantitate de putere necesită mai puțin curent.

8.11.5. Eroare 20 – Durată maximă de încărcare bulk depășită

Protecția duratei de încărcare bulk maximă a fost o caracteristică atunci când încărcătoarele au fost lansate recent în 2015 (sau înainte). Această caracteristică a fost acum eliminată.

Dacă vedeți această eroare, actualizați încărcătorul solar la cel mai recent firmware. Dacă, după actualizare, încă vedeți această eroare, realizați o „resetare la setările implicite din fabrică”, apoi reconfigurați încărcătorul solar.

8.11.6. Eroare 21 – Problemă senzor curent

Dacă vedeți această eroare, actualizați încărcătorul solar la cel mai recent firmware. Dacă, după actualizare, încă vedeți această eroare, realizați o „resetare la setările implicite din fabrică”, apoi reconfigurați încărcătorul solar.

Deconectați toate cablurile, apoi reconectați toate cablurile pentru a forța încărcătorul solar să repornească. De asemenea, asigurați-vă că minusul de pe încărcătorul solar (minusul FV și minusul bateriei) nu ocolește încărcătorul solar.

Această eroare nu se va reseta automat.

Dacă eroarea persistă, contactați agentul sau distribuitorul, deoarece poate exista un defect de hardware.

8.11.7. Eroare 26 – Terminal supraîncălzit

Borne de alimentare supraîncălzite, verificați cablajul, inclusiv tipul de cablaj și tipul de fire și/sau strângeți șuruburile dacă este posibil.

Această eroare se va reseta automat.

8.11.8. Eroare 28 – Problemă treaptă de putere

Această eroare nu se va reseta automat.

Deconectați toate cablurile, apoi reconectați toate cablurile. Dacă eroarea persistă, încărcătorul este probabil defect.

Rețineți că această eroare a fost introdusă în v1.36. Așadar, atunci când realizați o actualizare, poate părea că actualizarea firmware a cauzat această problemă, dar acest lucru nu este corect. În acest caz, încărcătorul solar nu funcționa deja 100 % înainte de actualizare; actualizarea la versiunea v1.36 sau ulterioară doar a făcut problema mai vizibilă. Unitatea trebuie înlocuită.

8.11.9. Eroare 33 – Supratensiune FV

Această eroare se va reseta automat după ce tensiunea FV a scăzut la o limită sigură.

Această eroare este o indicație a faptului că configurația sistemului FV cu privire la tensiunea în circuit deschis este critică pentru acest încărcător. Verificați configurația și, dacă este necesar, reorganizați panourile.

Pentru mai multe informații, consultați capitolul Tensiunea panoului fotovoltaic prea ridicată.

8.11.10. Eroare 38, 39 – Oprire intrare FV

Când se afișează aceste erori, intrarea FV este scurtcircuitată intern pentru a proteja bateria de supraîncărcare. Înainte de orice altă depanare, asigurați-vă că actualizați la cea mai recentă versiune firmware.

Motive posibile pentru apariția acestei erori sunt:
 • Parametrul „Tensiune baterie” (12/24/36/48 V) este setat incorect. Folosiți aplicația VictronConnect pentru a seta parametrul corect „Tensiune baterie”.

 • Un alt dispozitiv este conectat la baterie, configurat la o tensiune mai mare. De exemplu, un invertor/încărcător este configurat să egalizeze la 17 V, în timp ce acest lucru nu este configurat în încărcătorul solar.

Recuperare eroare:
 • Eroare 38: Mai întâi, deconectați panourile solare, apoi deconectați bateria. Așteptați 3 minute, apoi reconectați mai întâi bateria și apoi panourile.

 • Eroare 39: Încărcătorul va relua automat funcționarea odată ce tensiunea bateriei scade sub setarea maximă a tensiunii (în mod normal, tensiunile de Egalizare sau de absorption). De asemenea, poate dura puțin până se resetează eroarea.

 • Dacă eroarea persistă, încărcătorul solar este probabil defect.

8.11.11. Eroare 40 - Intrarea panoului solar nu a putut fi închisă

În cazul în care încărcătorul solar nu poate să oprească intrarea fotovoltaică, acesta va trece în modul de siguranță pentru a proteja bateria de supraîncărcare sau de o tensiune ridicată la bornele bateriei. Pentru aceasta, încărcătorul solar va opri încărcarea și își va deconecta propria ieșire. Încărcătorul solar se va defecta.

8.11.12. Erorile de la 80 la 88 – Oprire intrare FV

Când se afișează aceste erori, intrarea FV este scurtcircuitată intern pentru a proteja bateria de supraîncărcare.

Înainte de orice altă depanare, asigurați-vă că actualizați la cea mai recentă versiune firmware.

Motive posibile pentru apariția acestei erori sunt:
 • Parametrul „Tensiune baterie” (12/24/36/48 V) este setat incorect. Folosiți aplicația VictronConnect pentru a seta tensiunea corectă a bateriei.

 • Un alt dispozitiv este conectat la baterie cu o configurație de tensiune de încărcare mai mare. De exemplu, un MultiPlus este configurat să egalizeze la 17 V, în timp ce încărcătorul solar nu a fost configurat pentru egalizarea încărcării.

Recuperare eroare:
 • Asigurați că încărcătorul solar are cel mai recent firmware.

 • Erori de la 80 la 83: Mai întâi, deconectați panourile solare, apoi deconectați bateria și apoi urmați procedura descrisă în capitolul ???.

 • Erori de la 84 la 87: Mai întâi, deconectați panourile solare, apoi deconectați bateria. Așteptați 3 minute, apoi reconectați mai întâi bateria și apoi reconectați panourile.

 • Dacă eroarea persistă, încărcătorul solar este probabil defect.

8.11.13. Eroare 116 – Date de calibrare pierdute

Dacă unitatea nu funcționează și se afișează eroarea 116 ca eroare activă, unitatea este defectă. Contactați distribuitorul dvs. pentru înlocuire.

Dacă eroarea este prezentă numai în datele istorice și unitatea funcționează normal, această eroare poate fi ignorată în siguranță. Explicație: când unitățile sunt alimentate pentru prima dată în fabrică, ele nu au date de calibrare și astfel este înregistrată o eroare 116. În mod evident, aceasta trebuia eliminată, dar la început, unitățile părăseau fabrica cu acest mesaj încă în datele din istoric.

Modelele SmartSolar (nu și modelele BlueSolar): actualizarea la firmware-ul v1.4x este permanentă, nu puteți reveni la o versiune de firmware mai veche după ce ați actualizat la v1.4x. Revenirea la o versiune anterioară firmware declanșează eroarea 116 (date de calibrare pierdute), aceasta se poate remedia prin reinstalarea versiunii firmware v1.4x.

8.11.14. Eroare 117 – Firmware incompatibil

Această eroare indică faptul că actualizarea firmwarului nu s-a finalizat, astfel încât dispozitivul este actualizat doar parțial. Cauze posibile: dispozitivul se afla în afara razei de acoperire la actualizarea prin aer, un cablu a fost deconectat sau s-a întrerupt alimentarea în timpul sesiunii de actualizare.

Reîncercați actualizarea, descărcați firmware-ul corect pentru dispozitivul dvs. de pe portalul Victron Professional Portal

Atunci dispozitivul dvs. GX este conectat la VRM, actualizarea firmware-ului se poate face de la distanță folosind acest fișier de firmware. Puteți face acest lucru prin intermediul site-ului web VRM sau folosind fila VRM din VictronConnect. VictronConnect poate fi folosit și împreună cu fișierul firmware pentru actualizarea folosind o conexiune Bluetooth.

Procedura de adăugare a fișierului la VictronConnect și de pornire a actualizării este descrisă aici: 9. Actualizări de firmware

8.11.15. Eroare 119 – Date de configurare pierdute

Încărcătorul nu poate citi configurația și s-a oprit. Această eroare nu se va reseta automat.

Efectuați procedura de mai jos pentru a-l pune din nou în funcțiune:

Recuperare eroare:
 • Mai întâi, restabiliți-l la setările implicite din fabrică. (dreapta sus în Victron Connect, faceți clic pe cele trei puncte).

 • Deconectați încărcătorul solar de la toate sursele de alimentare.

 • Așteptați 3 minute și porniți din nou.

 • Reconfigurați încărcătorul.

 • Raportați acest lucru la agentul Victron și cereți-i să contacteze Victron; această eroare nu ar trebui să se întâmple niciodată. Preferabil includeți versiunea și orice alte elemente specifice (VRM URL, capturi de ecran VictronConnect sau similare).