Skip to main content

Manual încărcător solar MPPT

7. Monitorizare

În această secțiune:

Acest capitol descrie toate diferitele metode de monitorizare și informații despre accesarea datelor live, a datelor istorice și a erorilor pentru fiecare metodă.

7.1. Indicatori LED

Încărcătorul solar are trei LED-uri care indică starea de funcționare, un LED albastru, unul verde și unul galben. Aceste LED-uri indică etapele de încărcare bulk, absorption și float, dar sunt folosite și pentru a indica alte situații de încărcare sau de eroare.

Erorile sunt indicate printr-o combinație de LED-uri care sunt pornite, oprite sau luminează intermitent. Fiecare combinație de LED-uri are o semnificație, care indică un mod normal de funcționare sau o eroare.

Simbol

Semnificație

dot-black.png

Permanent pornit

spiral-black.png

Luminează intermitent

stroked-black.png

Oprit

Prezentare generală a indicațiilor LED:

Mod de funcționare

LED Bulk

LED Absorption

LED Float

Nu se încarcă1

spiral-blue.png
stroked-yellow.png
stroked-green.png

Bulk1

dot-blue.png
stroked-yellow.png
stroked-green.png

Absorption2

stroked-blue.png
dot-yellow.png
stroked-green.png

Egalizare manuală (luminează intermitent alternativ)2

spiral-blue.png
spiral-yellow.png
stroked-green.png

Egalizare automată2

stroked-blue.png
dot-yellow.png
dot-green.png

Float2

stroked-blue.png
stroked-yellow.png
dot-green.png
 1. LED-ul Bulk va lumina intermitent scurt la fiecare 3 secunde atunci când sistemul este alimentat, dar nu există suficientă energie pentru a porni încărcarea.

 2. LED-ul(LED-urile) poate lumina intermitent la fiecare 4 secunde, indicând că încărcătorul primește date de la un alt dispozitiv, acesta poate fi un dispozitiv GX (ESS) sau un link rețea VE.Smart Networking prin Bluetooth.

Mod defecțiune

LED Bulk

LED Absorption

LED Float

Temperatura încărcătorului este prea mare

stroked-blue.png
stroked-yellow.png
spiral-green.png

Supracurent încărcător

spiral-blue.png
stroked-yellow.png
spiral-green.png

Supratensiune încărcător sau panou

stroked-blue.png
spiral-yellow.png
spiral-green.png

Problemă rețea VE.Smart Networking sau BMS

stroked-blue.png
spiral-yellow.png
stroked-green.png

Eroare internă, problemă de calibrare, date de setări pierdute sau problemă senzor curent.

spiral-blue.png
spiral-yellow.png
stroked-green.png

Pentru cele mai recente și mai actualizate informații despre codurile indicatoarelor LED, consultați aplicația Victron Toolkit. Aplicația este disponibilă pentru Apple și Android. Aplicația poate fi descărcată din magazinele de aplicații sau din linkurile de descărcare de pe pagina noastră de descărcări software https://www.victronenergy.ro/support-and-downloads/software#victron-toolkit-app.

7.2. Coduri de eroare

În cazul unei erori se va afișa un cod de eroare în următoarele moduri:

 • [en] Via its LEDs.

 • [en] Via the VictronConnect app while it is connected to the solar charger.

 • [en] Via an optional MPPT control or SmartSolar Control display.

 • [en] Via an optional GX device or GlobalLink 520 and the VRM Portal.

[en] For the meaning of blinking LED codes, see the previous chapter or the Victron Toolkit app.

[en] For a full list of error codes and their meaning see the Prezentare generală coduri de eroare pentru Încărcător solar MPPT chapter.Prezentare generală coduri de eroare pentru Încărcător solar MPPT

7.3. Monitorizare prin aplicația VictronConnect

Aplicația VictronConnect poate fi utilizată pentru a monitoriza încărcătorul solar, consulta valorile istorice și dacă există avertismente sau erori de funcționare.

Acest capitol explică utilizarea specifică pentru încărcătorul solar a aplicației VictronConnect. Consultați manualul general VictronConnect pentru informații despre aplicația VictronConnect, precum: instalarea aplicației, conectarea la încărcătorul solar, actualizarea firmware-ului și altele.

Notă

Când se face referire la tensiunea bateriei în acest capitol, se presupune o baterie de 12 V.

Pentru a obține valorile pentru baterii de 24 V, multiplicați valorile de 12 V cu 2.

7.3.1. Ecranul de stare al aplicației VictronConnect

Ecranul de stare afișează numele modelului încărcătorului solar împreună cu informațiile live ale încărcătorului solar.

VC_-_Status.png

Rețea VE. Smart

 • Prezența simbolului rețelei VE.Smart Networking VESmart_network_symbol.svg indică faptul că încărcătorul solar este configurat pentru rețele VE.Smart Networking și primește datele despre temperatura bateriei și/sau tensiunea bateriei din rețeaua VE.Smart Networking.

Solar

 • Aparatul de măsurat solar arată ieșirea solară în raport cu puterea maximă de ieșire pe care încărcătorul solar o poate genera și tensiunea bateriei setată și afișează valoarea dinamică în timp real a puterii de ieșire a sistemului solar.

 • Tensiunea solară măsurată la bornele solare ale încărcătorului solar.

 • Curentul solar care circulă din sistemul PV în încărcătorul solar.

Bateria

 • Tensiunea bateriei măsurată la bornele bateriei încărcătorului solar.

 • Curentul care circulă din încărcătorul solar în baterie.

 • Starea baterie indică etapa de încărcare a bateriei sau dacă controlul extern este activ. Există două stări posibile:

  Bulk

  În această etapă, încărcătorul solar livrează cât mai mult curent posibil pentru a reîncărca rapid bateriile. Atunci când tensiunea bateriei atinge setarea de absorption a tensiunii, încărcătorul solar activează etapa de absorption.

  Absorption

  În această etapă, încărcătorul solar comută la modul de tensiune constantă, unde se aplică o tensiune de absorption prestabilită. Când curentul de încărcare scade sub 2A sau dacă durata de absorption prestabilită a fost depășită, bateria este complet încărcată și încărcătorul solar activează etapa Float. Rețineți că atunci când se efectuează o egalizare normală, aceasta va fi raportată și ca o absorption.

  Float

  În această etapă, tensiunea de float este aplicată bateriei pentru a menține o stare de încărcare completă. Când tensiunea bateriei scade sub tensiunea de float timp de cel puțin 1 minut, este declanșat un nou ciclu de încărcare.

  Control extern

  Acesta se va afișa când un alt dispozitiv controlează comportamentul de încărcare al încărcătorului solar, ocolind algoritmul său normal de încărcare. De exemplu, atunci când încărcătorul solar este controlat de un sistem ESS sau un sistem de gestionare a bateriei.

 • Dacă încărcătorul nu se încarcă, se afișează mesajul „De ce este încărcătorul oprit”? Când faceți clic pe mesaj, se va deschide o nouă fereastră cu mai multe informații despre motivul pentru care încărcătorul solar nu se încarcă.

Sarcină de ieșire virtuală

 • Starea sarcinii de ieșire virtuale, pornită sau oprită.

  7.3.2. Ecranul de istoric al aplicației VictronConnect

  Ecranul istoric prezintă un rezumat al datelor colectate în ultimele 30 de zile. Glisași pe ecran spre dreapta sau stânga pentru a vedea oricare dintre ultimele 30 de zile.

  VC_-_History.png

  Pentru a comuta între ecranul Portret sau Peisaj, faceți clic pe pictograma pătrată fragmentată, Fragmented_square_VictronConnect_closed.svg sau Fragmented_square_VictronConnect_open.svg, din partea stânga sus a ecranului.

  Jurnalul zilnic prezintă:

  • Producția de energie solară: Energia (Wh) convertită pentru ziua respectivă.

  • Pmax solară: Puterea maximă (W) înregistrată în timpul zilei.

  • Vmax solară: Cea mai ridicată tensiune (V) de la sistemul PV în timpul zilei.

  • Max. și min. baterie: Prima imagine prezintă tensiunea maximă a bateriei (Vmax) pentru ziua respectivă. Imaginea de mai jos prezintă tensiunea minimă a bateriei (Vmin) pentru ziua respectivă.

  • Erori: Această valoare indică numărul zilnic de erori, dacă există. Pentru a obține mai multe informații despre erori, faceți clic pe punctul portocaliu. Poate fi necesar să glisați în sus afișajul de pe ecranul dispozitivului pentru a vedea erorile.

  • Total general: Această valoare indică energia totală convertită de instalație (W) și nu poate fi resetată.

  • De la resetare: Această valoare indică cantitatea de energie convertită de instalație de la ultima resetare.

  Dacă faceți clic pe orice bară (zi) din grafic, aceasta va extinde informațiile. Va afișa durata și procentul din durata totală de încărcare din fiecare etapă de încărcare Bulk, Absorption și Float ale încărcătorului solar.

  Indicație

  Puteți utiliza duratele de încărcare pentru a aprecia dacă sistemul FV este dimensionat corespunzător cerințelor dvs. Un sistem care nu atinge niciodată etapa de încărcare în regim float poate necesita mai multe panouri. Sau poate sarcina ar trebui redusă?

  Istoricul poate fi exportat ca fișier cu separator virgulă (CSV) dacă faceți clic pe simbolul cu trei puncte conectate Export_symbol_VictronConnect_network.svg sau simbolul salvare Export_symbol_VictronConnect_save.svg din dreapta sus pe ecranul istoric. Simbolul variază în funcție de platforma VictronConnect utilizată.

  Istoricul poate fi resetat prin clic pe simbolul ceas cu săgeată Reset_history_symbol_VictronConnect.svg din dreapta sus a ecranului istoric.

  7.3.3. Raportarea erorii în aplicația VictronConnect

  Aplicația VictronConnect va indica erorile active în timp ce aplicația este conectată activ la încărcătorul solar. Eroarea se va afișa într-o fereastră pop-up în ecranul de stare, împreună cu numărul de eroare, denumirea și o scurtă descriere a erorii.

  Aplicația VictronConnect afișează de asemenea și istoricul erorilor. Pentru a vedea aceste erori, navigați la fila „Istoric” și căutați în josul fiecărei coloane care reprezintă ziua. Dacă există o eroare, aceasta va fi indicată printr-un punct portocaliu la ziua respectivă.

  Active-error-historic-error.png

  O eroare activă și o eroare istorică.

  7.4. Monitorizare prin intermediul unui dispozitiv GX și VRM

  Dacă încărcătorul solar este conectat la un dispozitiv GX, toate datele acestuia pot fi accesate prin dispozitivul GX. Dispozitivul GX va notifica, de asemenea, în caz de alarme ale încărcătorului solar sau defecte.

  Pentru mai multe informații consultați manualul dispozitivului GX.

  Errors-via-GX-device.png

  Dispozitivul GX afișează notificări de alarmă și istoricul de erori.

  Dacă dispozitivul GX este conectat la portalul de monitorizare la distanță Victron (VRM), încărcătorul solar poate fi monitorizat de la distanță prin internet.

  Toate datele, alarmele și erorile încărcătorului solar pot fi accesate prin portalul VRM și setările încărcătorului solar pot fi schimbate la distanță prin portalul VRM, cu aplicația VictronConnect.

  errors-via-VRM.png

  Înregistrarea alarmelor încărcătorului solar prin VRM