Skip to main content

Cerbo GX Handbok

18. Återställning till fabriksinställningar och ominstallation av Venus OS

I detta avsnitt:

18.2. Ominstallation av Venus OS

Använd det här när proceduren som beskrivs i Process för återställning till fabriksinställningar inte fungerar.

VARNINGAR:

 • Innan du utför detta förfarande ska du först prova standardproceduren för fabriksåterställning enligt beskrivning i det tidigare avsnittet.

 • Utför endast det här förfarandet som en sista utväg för att fixa en otillgänglig (bricked) enhet. En enhet som startar korrekt men som har ett konstigt beteende i vissa funktioner kommer inte vara hjälpt av detta förfarande.

 • Detta förfarande tar bort alla data på datapartitioneringen, vilket innebär alla inställningar osv.

 • Till skillnad från de vanliga instruktionerna för återställning till fabriksinställningar förlitar sig detta förfarande inte på en enhet som startar om korrekt

 • När den utförs på en Cerbo GX före HQ2026 kommer WiFi-åtkomstpunkten och några andra (icke-väsentliga) funktioner inte längre fungera eftersom vissa fabriksinstallerad data saknas. I HQ2026 lagras datan på en säkrare plats (EEPROM istället för datapartition).

 • På VRM-portalen måste du återställa enhets-token. Portalen accepterar inga nya data tills detta har genomförts.

 • Säkerställ att du har den rätta manualen för din GX-enhet eftersom förfarandet kan variera något beroende på GX-modellen.

FÖRFARANDE:

 1. Ladda ner installationsbilden här: https://updates.victronenergy.com/feeds/venus/release/images/einstein/ (venus-install-sdcard-einstein-*.img.zip)

 2. Spara bilden på ett mikro-SD-kort genom att använda applikationen Balena Etcher (https://etcher.balena.io/). Etcher-applikationen packar automatiskt upp arkivet.

 3. För in mikro-SD-kortet i Cerbo GX-enheten.

 4. Förse enheten med ström.

 5. Vänta tills installationsprocessen är klar. Om du är ansluten till GX Touch får du frågan om du vill ta bort installationsmediet (Mikro-SD-kort) och starta om systemet. Om du inte är ansluten till GX Touch ska du vänta två minuter tills installationsprocessen är klar.

  GX_Image_Install.svg
 6. Ta bort mikro-SD-kortet och starta om enheten.