Skip to main content

GlobalLink 520

7. Digitala ingångar

I detta avsnitt:

7.2. Digital ingångar som utlöser VRM-larmaviseringar

Det är möjligt för de digitala ingångarna att utlösa ett larm i VRM och skicka ett e-postmeddelande till utvalda användare om så önskas.

GlobalLink 520 är avsedd att vara en låg dataförbrukare och skickar molnuppdateringar var 15:e minut.

Därför är det normalt att det förekommer en viss latent fördröjning mellan ändringen av den digitala ingångsstatusen och signalen till VRM samt eventuella efterföljande larm. Den är därmed kanske inte lämpad för tillämpningar där ett nära-realtidslarm är väsentligt.

Larmalternativen ställs in i VRM -> Inställningar-> Larmregelmeny.

I denna meny hittar du alla standardlarm som finns förkonfigurerade. Se VRM-portalsdokumenten för mer information om alla möjliga VRM-parametrar.

GL-alarm.jpg

Lägga till en ny larmregel i VRM genom att använda de digitala ingångarna som utlösare

Det är möjligt att lägga till en ny larmregel genom att klicka på knappen ”Lägga till ny larmregel”.

De digitala ingångarna visas som separata enheter från de andra GlobalLink-parametrarna när du skapar en ny larmregel.

GlobalLink 520 [0] - Intern data

GlobalLink 520 [1] - Digital ingång 1

GlobalLink 520 [2] - Digital ingång 2

Du ser även andra anslutna enheter separat i den här listan.

GL-alarm-select.jpg

När du har valt den enhet med digital ingång som du vill använda för att utlösa ett larm klickar du på nästa.

Därefter väljer du parametern:

input_state.jpg

Digital ingångsstatus och klickar på nästa.

Sedan aktiverar du antingen värdet ”Hög” eller ”Låg” beroende på vilket larmbeteende du önskar. Detta kan kräva lite testande med dina specifika digitala ingångskablar och resultaten som visas i VRM, för att uppnå de resultat du vill ha.

Det kan vara användbart att aktivera widgetarna för digital ingångsstatus i avancerat-fliken på VRM för att få en känsla av det beteende och den avläsning du ska konfigurera för larmet.

GL-VRM.jpg

Ställ sedan in den kortaste tid som villkoret ska vara aktivt innan ett larmmeddelande skickas.

GL-alarm-rule_time.jpg

Observera att den inställda tiden är den tid som villkoret hög eller låg är aktivt innan ett larm utlöses. Det kan därefter dröja ytterligare lite tid (upp till 15 minuter) innan larmet skickas till VRM och ett e-postmeddelande skickas iväg.

Efter att ha ställt in den nya larmregeln bör du kontrollera e-meddelandena och aktivera eller inaktivera e-postaviseringar för registrerade användare av sidan.

Klicka sen på ”Spara alla ändringar”.

GL-alarm-active-2.jpg

Exempel på e-postmeddelande

GL-alarm-email.jpg

Det finns en genväg från larminställningarna till larmloggen på VRM. Historiken över dina digital ingångslarm kommer att sparas här.