Skip to main content

GlobalLink 520

14. Bilaga

I detta avsnitt:

14.1. Dataattribut som skickas till VRM

Följande lista beskriver de dataattribut som skickas till VRM-portalen för varje kompatibel enhet:

Smart BatteryProtect

 • Enhetsstatus, utgångsstatus

 • Ingångsspänning, utgångsspänning

 • Larm-, varnings- och avstängningsorsak

 • Felkod

Laddare Phoenix Smart IP43

 • Batteriström för utgång 1, 2 och 3

 • Batterispänning för utgång 1, 2 och 3

 • Enhetsstatus

 • Laddarfel

Orion-Tr Smart DC-DC-laddare

 • Ingångs- och utgångsspänning

 • Enhetsstatus

 • Laddarfel

 • Avstängningsorsak

Phoenix Inverter VE.Direct

 • AC-spänning och ström

 • Batterispänning

 • Enhetsstatus

 • Larmorsak

Batteriövervakare (BMV, SmartShunt)

 • Batterispänning och ström

 • SoC (laddningsstatus)

 • Aux-spänning

 • Larmorsak

Solcellsladdare

 • Batterispänning och ström

 • PV-effekt

 • Belastningsström

 • Produktion idag

 • Enhetsstatus

 • Laddarfel

RuuviTag och RuuviTag Pro

 • Temperatur

 • Luftfuktighet

 • Tryck

Lithium Smart Battery

 • Batterispänning

 • Spänningar för cell 1..8

 • Balanserarstatus

 • Fel

14.2. Dimensioner

GL_Dimensions_new_design.pdf