Skip to main content

Color Control GX Handbok

17. Återställning till fabriksinställningar och ominstallation av Venus OS

I detta avsnitt:

17.2. Ominstallation av Venus OS

Använd det här när proceduren som beskrivs i Process för återställning till fabriksinställningar inte fungerar.

VARNINGAR:

 • Innan du utför detta förfarande ska du först prova standardproceduren för fabriksåterställning enligt beskrivning i det tidigare avsnittet.

 • Utför endast det här förfarandet som en sista utväg för att fixa en otillgänglig (bricked) enhet. En enhet som startar korrekt men som har ett konstigt beteende i vissa funktioner kommer inte vara hjälpt av detta förfarande.

 • Detta förfarande tar bort alla data på datapartitioneringen, vilket innebär alla inställningar osv.

 • Till skillnad från de vanliga instruktionerna för återställning till fabriksinställningar förlitar sig detta förfarande inte på en enhet som startar om korrekt

 • På VRM-portalen måste du återställa enhets-token. Portalen accepterar inga nya data tills detta har genomförts.

 • Säkerställ att du har den rätta manualen för din GX-enhet eftersom förfarandet kan variera något beroende på GX-modellen.

FÖRFARANDE:

 1. Ladda ner uppgraderingsbilden här: https://updates.victronenergy.com/feeds/venus/release/images/ccgx/ (venus-upgrade-image-ccgx-*.sdcard.zip)

 2. Formatera mikro-SD-kortet eller USB-minnet som ett FAT32-filsystem.

 3. Extrahera arkivets innehåll till mikro-SD-kortet eller USB-minnet. Använd inte en flash-applikation (som Balena Etcher) för detta.

 4. För in mikro-SD-kortet eller USB-minnet i CCGX-enheten.

 5. Tryck och håll inne den vänstra knappen på mittendynan med fem knappar.

 6. Förse CCGX-enheten med ström. Uppdateringsprocessen påbörjas nu och förloppet rapporteras på LCD-skärmen.

 7. Släpp knappen och vänta på att processen slutförs. Du tillfrågas om du vill ta bort installationsmediet (Mikro-SD-kort) och starta om systemet.

  GX_Image_Install.svg
 8. Ta bort mikro-SD-kortet eller USB-minnet och starta om CCGX-enheten.