Skip to main content

GlobalLink 520

14. Appendix

In deze sectie:

14.1. Data-attributen verzonden naar VRM

De volgende lijst beschrijft de data-attributen die voor elk compatibel apparaat naar het VRM-portal zijn verzonden:

Smart BatteryProtect

 • Apparaatstatus, uitvoerstatus:

 • Ingangsspanning, uitgangsspanning

 • Reden voor alarm, reden voor waarschuwing, reden voor uitschakeling

 • Foutcode

Smart IP43-acculader

 • Accustroom voor uitgang 1, 2 en 3

 • Accuspanning voor uitgang 1, 2 en 3

 • Apparaatstatus

 • Lader fout

Orion Smart DC-DC-acculader

 • Ingangs- en uitgangsspanning

 • Apparaatstatus

 • Lader fout

 • Reden voor uitschakeling

Omvormer VE.direct

 • AC-spanning en -stroom

 • Accuspanning

 • Apparaatstatus

 • Reden voor alarm

Accumonitor (BMV, SmartShunt)

 • Accuspanning en -stroom

 • SoC (laadstatus)

 • Aux-spanning

 • Reden voor alarm

Zonneladers

 • Accuspanning en -stroom

 • PV-vermogen

 • Belastingsstroom

 • Opbrengst vandaag

 • Apparaatstatus

 • Lader fout

RuuviTag en RuuviTag Pro

 • Temperatuur

 • Vochtigheid

 • Druk

Lithium Smart-accu

 • Accuspanning

 • Cel 1..8 spanningen

 • Balanceer status

 • Fout

14.2. Afmetingen behuizing

GL_Dimensions_new_design.pdf