Skip to main content

Manual încărcător solar MPPT

6. Funcționarea

În această secțiune:

6.1. Pornire

Încărcătorul solar va porni imediat ce a fost conectat la o baterie și/sau panou solar. Când încărcătorul solar este alimentat, acesta poate comunica prin portul VE.Direct și Bluetooth. Datele încărcătorului solar pot fi citite și configurațiile și se pot face configurații de setări folosind VictronConnect sau afișajul opțional.

Încărcătorul solar va începe încărcarea bateriei imediat ce tensiunea PV este cu 5 V mai mare decât tensiunea bateriei. Pentru ca încărcarea să continue, tensiunea PV trebuie să fie cu cel puțin 1 V mai ridicată decât tensiunea bateriei.

6.2. Încărcarea bateriei

Regulatorul de încărcare va începe un ciclu nou de încărcare în fiecare dimineață când soarele începe să lumineze și când tensiunea PV este cu 5 V mai mare decât tensiunea bateriei.

Metodă implicită pentru a determina durata și încheierea absorbției pentru bateriile cu plumb-acid

Comportamentul algoritmului de încărcare al încărcătoarelor solare diferă de încărcătoarele de baterii conectate CA. Citiți cu atenție această secțiune din manual pentru a înțelege comportamentul încărcătoarelor solare, și urmați întotdeauna recomandările producătorului bateriei dvs.

Notă

Valorile tensiunii menționate în acest capitol sunt pentru sistemele de 12 V, pentru sistemele de 24 V multiplicați cu 2 și pentru sisteme de 48 V, multiplicați cu 4.

Implicit, durata perioadei de absorption este determinată de tensiunea bateriei, măsurată înainte ca încărcătorul solar să pornească dimineața, pe baza următorului tabel:

Tensiunea bateriei la pornire

Multiplicator

Durată maximă de absorption

< 11,9 V

x 1

6 h

11,9 V - 12,2 V

x 0,66

4 h

12,2 V - 12,6 V

x 0,33

2 h

> 12,6 V

x 0,16

1 h

Tensiunea de absorption implicită este de 14,4 V și tensiunea implicită de float este 13,8 V.

Contorul perioadei de absorption pornește după comutarea de la bulk la absorption.

De asemenea, încărcătoarele solare MPPT vor opri etapa de absorption și vor comuta la etapa de float atunci când curentul bateriei scade sub limita prag de curent scăzut, „curentul de amortizare”. Valoarea implicită a curentului de amortizare este 2A.

Setările implicite (tensiune, multiplicator durată absorption și curent de amortizare) pot fi modificate din aplicația VictronConnect.

Există două excepții la funcționarea normală:

 • Când este utilizat într-un sistem ESS, algoritmul încărcătorului solar este dezactivat; în schimb, acesta urmează curba determinată de invertor/încărcător.

 • În cazul bateriilor litiu cu conexiune la magistrală CAN, precum BYD, bateria indică sistemului și încărcătorului solar ce tensiune de încărcare să utilizeze. Tensiunea limită de încărcare (CVL) este pentru unele baterii chiar dinamică; se modifică în timp; de exemplu, pe baza tensiunii maxime din celulă din bloc și alți parametri.

Variații la comportamentului de încărcare așteptat:

 • Întreruperea contorului duratei de absorption:

  Contorul perioadei de absorption pornește la atingerea tensiunii de absorption configurate și se întrerupe când tensiunea de ieșire este mai mică decât tensiunea de absorption configurată. Un exemplu de moment când această cădere de tensiune poate interveni este atunci când puterea panourilor fotovoltaice nu este suficientă (din cauza norilor, copacilor, poduri) să încarce bateria și să alimenteze sarcinile.

 • Repornirea procesului de încărcare:

  Algoritmul de încărcare se va reseta dacă încărcarea a fost oprită timp de o oră. Aceasta poate interveni dacă tensiunea panourilor fotovoltaice scade sub tensiunea bateriei, din cauza condițiilor meteo nefavorabile, umbră sau altele similare.

 • Bateria încărcată sau descărcată înaintea pornirii încărcării solare:

  Durata de absorption automată se bazează pe tensiunea bateriei la pornire (consultați tabelul). Această estimare a perioadei de absorption poate fi incorectă dacă există o sursă de încărcare suplimentară (de ex., alternator) sau sarcină pe baterii. Aceasta este o problemă intrinsecă în algoritmul implicit. Cu toate acestea, în majoritatea cazurilor este totuși mai adecvată decât o perioadă fixă de absorption, indiferent de alte surse de încărcare sau de starea bateriei. Este imposibil să se anuleze perioada implicită de absorption prin setarea unei perioade implicite de absorption la programarea regulatorului solar de încărcare. Aveți grijă, deoarece aceasta poate conduce la supraîncărcarea bateriilor dvs. Consultați setările recomandate ale producătorului bateriei.

 • Durata de absorption determinată de curentul de amortizare:

  În unele cazuri, poate fi preferabil să se oprească perioada de absorption numai pe baza curentului de absorption. Aceasta se poate realiza prin creșterea multiplicatorului duratei de absorption implicit (avertisment: curentul de amortizare al bateriilor plumb-acid nu scade la zero când bateriile sunt încărcate complet, iar acest curent de amortizare „rămas” poate crește substanțial când bateriile sunt vechi).

Setări implicite pentru baterii LiFePO4

Tensiunea de absorption implicită este 14,2 V (28,4 V, 56,8 V) și durata de absorption este fixă și setată la 2 h. Tensiunea în regim float este setată la 13,5 V (27 V, 54 V). Egalizarea este dezactivată. Curentul de amortizare este setat la 0 A, pentru ca durata de absorption completă să fie disponibilă pentru echilibrarea celulelor. Compensarea de temperatură este dezactivată și deconectarea în caz de temperatură scăzută este setată la 5. Aceste setări sunt setările recomandate pentru bateriile LiFePO4, dar acestea pot fi reglate dacă specificațiile producătorului bateriei recomandă altfel.

Resetarea algoritmului de încărcare:

Setarea implicită pentru repornirea ciclului de încărcare este Vbat < (Vfloat – 0,4 V) pentru plumb-acid și Vbat < (Vfloat – 0,1 V) pentru bateriile LiFePO4, în 1 minut. Aceste valori sunt pentru bateriile de 12 V, multiplicați cu doi pentru 24 V și cu patru pentru 48 V.

6.3. Egalizare automată

Avertisment

Nu egalizați încărcarea bateriilor Gel, AGM, VRLA sau litiu.

Egalizarea poate cauza deteriorarea bateriei, dacă aceasta nu este adecvată pentru o încărcare de egalizare. Consultați întotdeauna producătorul baterie înainte să activați egalizarea.

Egalizarea automată este dezactivată în mod implicit. Când este activată, poate fi configurată cu o valoare între 1 (în fiecare zi) și 250 (o dată la 250 de zile).

Când egalizarea automată este activată, sarcina absorption va fi urmată de o perioadă de curent constant cu tensiune limitată. Curentul este limitat în mod implicit la 8 % din curentul din bulk și poate fi reglat între 0 % și 100 %. Curentul de bulk este setat implicit la curentul maxim de încărcare de care este capabil încărcătorul solar, cu excepția cazului în care a fost selectat un curent de încărcare mai scăzut.

Durata maximă de egalizare este setată implicit la 1 oră și poate fi configurată între 0 minute și 24 de ore. Egalizarea automată se încheie când limita de tensiune a fost atinsă sau când durata maximă de egalizare setată a fost atinsă, oricare este prima.

Când o egalizare automată nu a fost finalizată într-o zi, aceasta nu se va relua în ziua următoare. Următoarea egalizare va avea loc în funcție de intervalul de zile.

6.4. Baterie cu litiu

Pentru a preveni defectarea prematură, bateriile litiu fier fosfat (LiFePo4) nu trebuie încărcate complet. Setările implicite (și recomandate) pentru litiu sunt:

Setare

Tensiune de absorption

Timp de absorption

Tensiune de float

Sistem 12 V

14,2 V

2 h

13,2 V

Sistem 24 V

28,4 V

2 h

26,4 V

Sistem 48 V

56,8 V

2 h

52,8 V

Aceste setări pot fi reglate.

6.5. Procedurile de oprire și de repornire

Încărcătorul solar este întotdeauna activ atunci când FV și/sau bornele bateriei sunt alimentate. Încărcătorul solar nu are un comutator de pornire/oprire.

Pentru a opri încărcătorul solar, realizați acești pași în ordinea menționată:

 1. Decuplați alimentarea FV la încărcătorul solar prin oprirea alimentării FV sau prin scoaterea siguranței(siguranțelor) externe sau a întrerupătorului(întrerupătoarelor).

 2. Decuplați alimentarea bateriei la încărcătorul solar prin oprirea alimentării bateriei sau prin scoaterea siguranței(siguranțelor) externe sau a întrerupătorului(întrerupătoarelor).

Pentru a reporni încărcătorul solar după oprire, realizați acești pași în ordinea menționată:

 1. Conectați alimentarea bateriei la încărcătorul solar prin pornirea alimentării bateriei sau prin introducerea siguranței(siguranțelor) externe sau a întrerupătorului(întrerupătoarelor).

 2. Reconectați alimentarea FV la încărcătorul solar prin oprirea alimentării FV sau prin introducerea siguranței(siguranțelor) externe sau a întrerupătorului(întrerupătoarelor).

6.6. Procedura de întreținere

Încărcătorul solar nu necesită întreținere periodică.