Skip to main content

Manual încărcător solar MPPT

4. Instalare

În această secțiune:

Avertisment

Intrarea CC (PV) nu este izolată de circuitul bateriei. Prin urmare, PV, bateria și circuitul de control sunt considerate periculoase și nu ar trebui să fie accesibile utilizatorilor.

Atenție

Pentru o încărcare a bateriei compensată de temperatură adecvată, temperatura ambientală a încărcătorului solar și a bateriei trebuie să fie până la 5 °C (9 °F).

Atenție

Conexiunile bateriei și PV trebuie protejate împotriva contactului accidental. Instalați încărcătorul solar într-o carcasă sau instalați WireBox opțional.

4.1. Montare

Montați încărcătorul solar pe un substrat neinflamabil, cu terminalele electrice orientate în jos.

Capitolul Desene dimensionale din acest manual conține desenul cu dimensiuni pentru încărcătorul solar, iar acest desen indică și orificiile de montare.

Asigurați o distanță minimă de 10 cm în jurul încărcătorului solar pentru o răcire optimă.

Montați încărcătorul solar în apropierea bateriei, dar niciodată direct deasupra bateriei. Prin aceasta, preveniți daunele datorate gazelor eliberate de baterie.

Atenție

Evitați diferențele de temperatură ambientală de mai mult de 5 °C între încărcătorul solar și baterie. Aceste diferențe de temperatură pot duce la o încărcare compensată de temperatură incorectă, ceea ce poate reduce durata de viață a bateriei.

Dacă așteptați diferențe mari de temperatură sau condiții extreme de temperatură, utilizați un senzor de temperatură a bateriei direct ca Smart Battery Sense sau un BMV sau SmartShunt, echipat cu un senzor de temperatură.

Dacă utilizați MPPT WireBox opțional:

 • Pentru încărcătoare solare cu terminal PV cu șuruburi, utilizați MPPT WireBox Tr.

 • Pentru încărcătoare solare cu terminale MC4 PV, utilizați MPPT WireBox MC4.

 • Fixați baza din oțel WireBox pe încărcătorul solar înainte să îl montați în poziția finală.

 • Pentru instrucțiuni complete de montare, consultați ghidul de instalare rapidă MPPT WireBox Tr sau MPPT WireBox MC4.

4.2. Bateria

Alimentarea bateriei trebuie protejată printr-o siguranță conform tabelului de mai jos.

Tipul încărcătorului solar

Clasificarea siguranței bateriei minimă

Clasificarea siguranței bateriei maximă

MPPT 150/60 și 250/60

70 A

80 A

MPPT 150/70 și 250/70

80 A

100 A

Notă

În Canada, siguranța bateriei trebuie să respecte standardele C22.2.

Notă

Instalarea bateriei trebuie efectuată conform normelor locale privind acumulatorii. În Canada, acesta este Codul electric canadian, Partea I.

Notă

Utilizați un cablu de cupru flexibil c multiple pentru conexiunile bateriei. Consultați și capitolul Măsuri de siguranță privind cablarea.

4.3. Sistem PV

Încărcătorul solar poate fi folosit cu o configurație PV care îndeplinește cele două condiții următoare:

 • Tensiunea PV maximă în circuit deschis nu poate depăși 150 sau 250 V, în funcție de modelul încărcătorului solar.

 • Tensiunea PV nominală ar trebui să fie cu cel puțin 5 V mai ridicată decât tensiunea bateriei.

Sistemul PV poate fi format din panouri mono sau poli-cristaline.

Panourile solare sunt conectate în serie, în paralel sau în serie/paralel. Mai jos, vedeți exemple cu aceste configurații.

Solar array configurations

Exemple de sisteme de panouri solare în serie, paralele și în serie/paralele.

Pentru sprijin în calculul dimensiunii configurării sistemului PV, folosiți calculatorul de măsurare MPPT. Alternativ, folosiți una dintre aceste configurații de sistem PV:

Exemplu sistem PV, baterie 24 V cu încărcător solar 150 V.

 • Număr minim de celule în serie: 72 (2 panouri x 12 V în serie sau 1 panou x 24 V).

 • Număr recomandat de celule pentru eficiența cea mai mare a regulatorului: 144 celule (4x panouri 12 V sau 2x panouri în serie 24 V).

 • Maxim: 216 celule (6x panouri 12 V sau 3x panouri în serie 24 V).

Exemplu sistem PV, baterie 48 V cu încărcător solar 150 V.

 • Număr minim de celule în serie: 144 (4x 12 V panouri sau 2x 24 V panouri în serie).

 • Maxim: 216 celule (6x panouri 12 V sau 3x panouri în serie 24 V).

Exemplu sistem PV, baterie 48 V cu încărcător solar 250 V.

 • Număr minim de celule în serie: 144 (4x 12 V panouri sau 2x 24 V panouri în serie).

 • Maxim: 360 celule (10x 12 V sau 5x 24 V panouri în serie).

Important

 • Asigurați mijloace pentru deconectarea tuturor conductorilor purtători de curent ai unei surse de alimentare fotovoltaică de la toți ceilalți conductori dintr-o clădire sau altă structură.

 • Atenție: în momentul în care calculați numărul de panouri care pot fi utilizate în serie, asigurați-vă că luați în calcul tensiunea în circuit deschis (Voc) și coeficientul de temperatură. La temperaturi ambientale sub 25 °C, Voc-ul va fi mai mare.

 • Un comutator, disjunctor, sau alt dispozitiv, cu CA sau CC, nu trebuie instalat într-un conductor împământat dacă operarea acelui comutator, disjunctor, sau alt dispozitiv scoate conductorul împământat din starea de împământare în timp ce sistemul rămâne alimentat.

 • Nu utilizați panouri solare cu optimizatoare. În cel mai rău caz, utilizarea optimizatoarelor va cauza daune ireparabile la încărcătorul solar.

 • Utilizați un cablu de cupru flexibil cu fire multiple pentru conexiunile cu șurub (model Tr). Consultați capitolul Măsuri de siguranță privind cablarea.

 • Pentru modele MC4: pot fi necesare câteva dintre perechile MC4 încărcătorului solar pentru șiruri de panouri solare paralele. Rețineți că curentul maxim printr-o conexiune MC4 nu poate depăși 30 A.

4.4. Împământare

Împământarea bateriei

Încărcătorul solar poate fi instalat într-un sistem împământat pozitiv sau negativ.

Aplicați o singură conexiune de împământare, preferabil în apropierea bateriei, pentru a împiedica problemele de sistem sau buclele la sol.

Împământarea sistemului PV

Pozitivul și negativul sistemului PV nu trebuie împământate.

Împământați carcasa panourilor fotovoltaice pentru a reduce impactul descărcării fulgerelor.

Nu conectați încărcătorul solar la un sistem PV împământat. Este permisă numai conexiunea cu împământare, iar aceasta trebuie să se afle în apropierea bateriei.

Detectarea punerii la pământ

Încărcătorul solar nu are protecție internă împotriva punerii la pământ.

Codul național de electricitate din SUA (NEC) necesită utilizarea unui dispozitiv extern de protecție împotriva curenților de fugă (GFPD).

Sistemul electric negativ trebuie legat printr-un GFPD la pământ într-o singură (și doar o singură) locație.

Avertisment

Când se indică o punere la pământ, bornele bateriei și circuitele conectate pot să nu mai fie împământate și periculoase.

4.5. Prezentare conexiune

MPPT_connections_TR_60_70.png

Model Tr.

MPPT_connections_MC4_60_70.png

Model MC4.

ID

Descriere

A

Șurub împământare.

B

Comutator rotativ.

C

LED-uri.

D

Mufă VE.Direct.

E

Borne cu șurub ale bateriei.

F

Borne cu șurub PV.

G

Borne cu șurub releu.

H

Borne pornit/oprit la distanță.

4.6. Conexiuni electrice

Avertisment

AVERTISMENT: Verificați polaritatea înainte de a conecta bateria și tensiunea fotovoltaică.

AVERTISMENT: Urmați procedura corectă de instalare descrisă în acest capitol.

IMPORTANT: Strângeți cuplul bateriei și conexiunile fotovoltaice la 2.4Nm.

Ordinea de conectare a conexiunii electrice:

 1. Conectați bateria: lăsați încărcătorul solar să recunoască automat tensiunea sistemului (așteptați 10 secunde).

 2. Se recomandă verificarea tensiunii sistemului: utilizați VictronConnect sau un afișaj extern de control.

 3. Conectați PV.

 4. Conectați celelalte conexiuni aplicabile: cum ar fi conectorul de pornire/oprire la distanță, conectorul releului programabil sau portul VE.Direct.

Ordinea corectă de conectare este necesară pentru a permite configurarea corectă a detectării automate a tensiunii sistemului. Este permisă conectarea fotovoltaică mai întâi doar atunci când tensiunea sistemului este configurată manual înainte de conectarea bateriei. Nerespectarea procedurilor corecte poate dezactiva sau deteriora încărcătorul și/sau instalația.

Vedeți mai jos imaginea cu modul de realizare a conexiunilor electrice de bază:

MPPT_L_-_Basic_schematic.png

ID

Descriere

A

Încărcător solar, pe stânga modelul Tr și pe dreapta, modelul MC4.

B

Baterie sau banc de baterii, plumb acid sau litiu.

C

Panou solar sau sistem de panouri solare.

D

Consumatori CC.

Fuse_symbol_red.png

Siguranță CC.

4.7. Instalați afișajul opțional SmartSolar Control

Pentru a instala ecranul opțional SmartSolar Control, urmați aceste etape:

 1. Scoateți cele două șuruburi ale capacului din plastic. Păstrați șuruburile deoarece acestea vor fi necesare la fixarea afișajului.

 2. Îndepărtați capacul din plastic. Terminalul afișajului este expus în acest moment.

 3. Îndepărtați cele două dopuri de plastic de pe fiecare parte a afișajului.

 4. Îndepărtați suportul de hârtie al benzii cu două fețe din partea din spate a afișajului.

 5. Introduceți afișajul în priză și asigurați-vă că acesta a fost introdus complet.

 6. Înșurubați afișajul cu ajutorul celor două șuruburi care au fost utilizate pentru capacul de plastic.

Installing a SmartSolar Control display

Cum și unde se conectează afișajul SmartSolar Control

Pentru mai multe informații, consultați Manualul afișajului SmartSolar ControlManualul afișajului SmartSolar Control

Indicație

Afișajul poate fi schimbat la cald. Acest lucru înseamnă că afișajul poate fi conectat sau îndepărtat în timp ce încărcătorul solar este pornit.

4.8. Conectarea afișajului MPPT Control

Conectați afișajul MPPT Control (opțional) la portul VE.Direct al încărcătorului solar, folosind un cablu VE.Direct.

Cablul VE.Direct este disponibil într-o varietate de lungimi și nu este inclus cu afișajul de control MPPT. Rețineți că nu se poate extinde cablul VE.Direct, lungimea maximă nu poate depăși 10 metri.

Pentru mai multe informații, consultați Manualul de control MPPT.

MPPT_L_-_MPPT_Control.png

Conectați afișajul la încărcătorul solar printr-un cablul VE.Direct