Skip to main content

VictronConnect - VE.Bus Konfigureringsguide

12. Parallell-, trefas- och delad fassystem

Se även:

Fram till idag krävdes vår programvara VE.Bus Quick Configure för att installera ett komplext VE.Bus-system. Så är inte längre fallet eftersom VictronConnect nu kan användas för att konfigurera system med upp till tre enheter.

Titta på den här videon där vi visar alla steg som krävs för att konfigurera ett trefassystem med endast några få klick.

Observera att ett lösenord krävs för den här funktionen och du får detta från din Victron-återförsäljare.

Victron_connect_three_phase_setup.jpg

[en] https://www.victronenergy.com/blog/2021/02/02/victronconnect-parallel-three-split-phase-setup-and-more/

VictronConnect tillåter dig att ändra inställningarna för varje enskild MultiPlus/Quattro i ett existerande system och att kopiera inställningarna från en av växelriktarna till de andra samt att spara alla enheters inställningar på en fil.

Funktioner som stöds och begränsningar:

  • Inställning av parallell-, trefas- och delad fassystem. (begränsat till max tre enheter)

  • Konfigurering av existerande system på upp till 12 eller 15 enheter - beroende på modellen av växelriktare/laddare:

  • Kopiera inställningar från en enhet till övriga.

  • Spara den kompletta systemkonfigureringen till en fil för framtida användning på ett liknande system, och som en säkerhetskopia.

  • Assistenterna tas bort när du ställer in ett nytt system.

  • Uppdateringar av fast programvara föreslås automatiskt när du ställer in ett nytt VE.Bus-system.