Skip to main content

Phoenix Inverter Smart Handbok

5. Drift

I detta avsnitt:

5.1. Växelriktare

Växelriktaren kan stängas av med dessa metoder:

 • Främre tryckknapp.

 • Huvudströmbrytare på enhetens undersida (endast 5 kVA-modell).

 • Appen VictronConnect.

 • Fjärrterminal med metallögla.

 • Fjärrbrytare ansluten till fjärrterminalen (valfritt).

 • Inverter Control VE.Direct-panel ansluten till fjärrterminalen (valfritt).

 • En GX-enhet och VRM-portalen (valfritt).

5.1.1. Tryckknapp På/Av

När produkten ändras till ”ON”, med tryckknappen är den fullt funktionsduglig. Växelriktaren kommer att aktiveras och LED-lampan “växelriktare” kommer att tändas. Om du därefter trycker på tryckknappen kommer växelriktaren efter en kort stund att växla mellan ”ON”, ”ECO” och ”OFF”. Växelriktaren går in i viloläge med minimal strömförbrukning när enheten stängs av med tryckknappen.

Observera att när växelriktaren har stängts av via Bluetooth eller med tryckknappen kan den inte slås på och av igen via den kopplade VE.Direct-porten.

5.1.2. På/Av-brytare (endast 5 kVA)

Utöver den främre tryckknappen har 5 kVA-modellen även en huvudströmbrytare. När den här brytaren är avstängd bryts strömmen helt.

Brytaren sitter på växelriktarens nedre högra del, bredvid batterikabelingången.

5.1.3. ECO-läge

Växelriktaren kan ändras till ECO-läge, via appen VictronConnect eller den främre tryckknappen.

När växelriktaren är i ECO-läge minskar den energiförbrukningen vid drift utan belastning (standby). Växelriktaren stängs automatiskt av så fort den känner av att det inte finns någon belastning ansluten. Den slås sedan på kort, var 3 sekund för att känna av belastning. Om utgångsströmmen överskrider den inställda nivån kommer växelriktaren att fortsätta vara i drift.

För mer information om ECO-läge, se avsnittet ECO-läge och ECO-inställningar.

5.2. LED-definitioner och felsökning

LED-panel

LED-beteende

Driftläge

Felsökning

Phoenix_inverter_Smart_-_LED_off.png

Alla LED-lampor är av.

Växelriktaren har stängts av, antingen direkt eller via dess fjärrstyrda på/av-kontakt, eller så är den inte försedd med ström.

Tryck på ”mode”-knappen en gång för att kontrollera om växelriktaren är driftklar.

Om inte, kontrollera följande:

 • Kontrollera den fjärrstyrda på/av-kontakten. Sitter metallöglan på plats eller är fjärrbrytaren eller fjärrpanelen påslagen?

 • Kontrollera DC-kabelanslutningar och utvändiga säkringar. Mäter du batterispänning vid växelriktarens batterianslutning?

Phoenix_inverter_Smart_-_LED_inverter_on.png

Den gröna LED-lampan är på.

Växelriktaren har slagits på och är i drift.

Ej tillämpligt

PH_inverter_SMART_-_Green_LED_blink_Yellow_LED_on.png

Den gröna växelriktar-LED-lampan blinkar.

Den gula ECO-LED-lampan är på.

Växelriktaren har växlats till ECO-läge och är i ”sökstatus”. Med andra ord betyder det att växelriktarbelastningen är lägre än inställningen för ”uppvakningseffekt” och växelriktaren skickar en sökpuls med regelbundna intervaller för att kontrollera om en belastning har anslutits eller slagits på.

Om växelriktaren fortsätter att slås på och av medan det finns en ansluten belastning kan det bero på att belastningen är för liten jämfört med de nuvarande inställningarna för ECO-läge. Ändra antingen belastningen eller ändra inställningen för ”uppvakningseffekt”.

PH_inverter_SMART_-_Green_LED_on_Yellow_LED_on.png

Den gröna LED-lampan är på.

Den gula ECO-LED-lampan är på.

Växelriktaren har växlats till ECO-läge och är i ”växelriktarstatus”. Med andra ord betyder det att växelriktarbelastningen är högre än inställningen för ”frånkopplingseffekt” och förser belastningen med ström.

Ej tillämpligt

PH_inverter_SMART_-_Green_LED_blink_Red_LED_blink.png

Den gröna växelriktar-LED-lampan blinkar.

Den röda larm-LED-lampan blinkar.

Växelriktaren är av och en uppdatering av den fasta programvaran pågår eller uppdateringen har misslyckats.

Om uppdateringen av den fasta programvaran inte har kunnat genomföras, försök igen.

PH_inverter_SMART_-_Green_LED_on_Red_LED_on.png

Den gröna LED-lampan är på.

Den röda larm-LED-lampan är på.

Varning för överbelastning.

Växelriktaren indikerar att AC-belastningen är större än växelriktarens kapacitet och att om situationen fortsätter kommer växelriktaren att stängas av på grund av ett larm om överbelastning.

Minska AC-belastningen

PH_inverter_SMART_-_Green_LED_blink_Red_LED_on.png

Den gröna växelriktar-LED-lampan blinkar med en snabb dubbelpuls.

Den röda larm-LED-lampan är på.

Larm för överbelastning.

Växelriktaren har stängts av på grund av långvarig överbelastning och kommer inte längre starta om automatiskt.

Avhjälp det som orsakar överbelastningen och starta om växelriktaren genom att stänga av den och sedan slå på den igen.

Phoenix_inverter_Smart_-_LED_inverter_on_and_alarm_blink.png

Den gröna LED-lampan är på.

Den röda larm-LED-lampan blinkar långsamt.

Varning för låg batterispänning.

Batterispänningen har sjunkit under spänningsgränsen för ”larm vid lågt batteri”. Om batterispänningen sjunker ytterligare kommer växelriktaren att stängas av på grund av ett” ”larm för låg batterispänning”.

Ladda batteriet och/eller stäng av AC-belastningar. Kontrollera även om alla batterikabelanslutningar är ordentligt åtdragna. Är batterikablarna tillräckliga tjocka, är batteriet fulladdat och är batteriet fortfarande vid god hälsa?

Den gröna LED-lampan är på.

Den röda larm-LED-lampan blinkar snabbt.

Varning för hög batterispänning.

Batterispänningen är för hög. Om batterispänningen stiger ytterligare kommer växelriktaren att stängas av på grund av ett” ”larm för hög batterispänning”.

Minska DC-ingångsspänningen, kontrollera om batterispänningen är korrekt och om batteribanken är korrekt kopplad. Kontrollera även om det finns trasiga eller felaktiga laddare eller utrustning med en trasig laddningsregulator.

Den gröna LED-lampan är på.

Den röda larm-LED-lampan blinkar med en dubbelpuls.

Varning för hög temperatur.

Den interna temperaturen är för hög. Om temperaturen stiger ytterligare kommer växelriktaren att stängas av på grund av ett” ”larm för hög temperatur”.

Minska AC-belastningen och/eller flytta växelriktaren till en bättre ventilerad plats.

Den gröna LED-lampan är på.

Larm-LED-lampan blinkar med en snabb enkel puls.

Varning hög DC-brumspänning.

DC-spänningen har en för för brumspänning (rippel). Om brumspänningen stiger ytterligare kommer växelriktaren att stängas av på grund av ett ”larm för hög DC-brumspänning”.

Kontrollera om alla batterikabelanslutningar är ordentligt åtdragna. Är batterikablarna tillräckligt tjocka? Dc-rippel är relaterat till ett spänningsbortfall över batterikablarna. Se boken Wiring Unlimited för mer information om DC-rippel och hur man förhindrar det.

Phoenix_inverter_Smart_-_LED_inverter_blink_and_alarm_blink.png

Den gröna växelriktar-LED-lampan blinkar med en snabb dubbelpuls.

Den röda larm-LED-lampan blinkar långsamt.

Larm för låg batterispänning.

Växelriktaren har stängts av på grund av låg batterispänning.

Ladda batteriet eller stäng av växelriktaren och slå sedan på den igen för att starta om den.

Kontrollera batterispänningen vid växelriktarens batteriterminaler Kontrollera även DC-säkringar, kablar och kabelanslutningar.

För mer information se även avsnittet Skydd och automatisk omstart.

Den gröna växelriktar-LED-lampan blinkar med en snabb dubbelpuls.

Den röda larm-LED-lampan blinkar snabbt.

Larm för hög batterispänning.

Växelriktaren har stängts av på grund av hög batterispänning.

Minska DC-ingångsspänningen, kontrollera om batterispänningen är korrekt och om batteribanken är korrekt kopplad. Kontrollera även om det finns trasiga eller felaktiga laddare eller utrustning med en trasig laddningsregulator.

Växelriktaren slås automatiskt på igen när batterispänningen har sjunkit till en godtagbar nivå.

För mer information se även avsnittet Skydd och automatisk omstart.

Den gröna växelriktar-LED-lampan blinkar med en snabb dubbelpuls.

Den röda larm-LED-lampan blinkar med en dubbelpuls.

Larm för hög temperatur.

Växelriktaren har stängts av på grund av hög temperatur.

Vänta tills växelriktaren har kylts ner.

Växelriktaren slås automatiskt på igen när dess interna temperatur har sjunkit till en godtagbar nivå.

Kontrollera växelriktarens omgivning, kan ventilationen förbättras, eller kan växelriktaren flyttas till en svalare plats?

För mer information se även avsnittet Skydd och automatisk omstart.

Den gröna växelriktar-LED-lampan blinkar med en snabb dubbelpuls.

Larm-LED-lampan blinkar med en snabb enkel puls.

Larm för DC-brumspänning.

Växelriktaren har stängts av på grund av hög DC-brumspänning.

Kontrollera om alla batterikabelanslutningar är ordentligt åtdragna. Är batterikablarna tillräckligt tjocka? Dc-rippel är relaterat till ett spänningsbortfall över batterikablarna. Se boken Wiring Unlimited för mer information om DC-rippel och hur man förhindrar det.

Stäng av växelriktaren och slå sedan på den igen för att starta om den.

För mer information se även avsnittet Skydd och automatisk omstart.

5.3. Skydd och automatisk omstart

Överbelastning

Vissa belastningar som motorer eller pumpar drar stora inkopplingsströmmar i uppstartningen. Under sådana omständigheter är det möjligt att uppstartningsströmmen överskrider den aktuella utlösningsnivån hos växelriktaren. I detta fall kommer AC-utgångspänningen att snabbt minska för att begränsa utgångsströmmen från växelriktaren. Om den aktuella utlösningsnivån överskrids kontinuerligt kommer växelriktaren att stänga av och vänta 30 sekunder för att sen starta om.

Efter tre omstartningar som följs av ytterligare överbelastning inom 30 sekunder kommer växelriktaren att stängas av helt. LED-lamporna kommer att signalera avstängning på grund av överbelastning. Stäng av växelriktaren och slå sedan på den igen för att starta om den.

Låg batterispänning (justerbart)

Växelriktaren kommer att stängas av när DC-ingångsspänningen sjunker under parametern för ”avstängning vid lågt batteri”. LED-lamporna kommer att signalera avstängning på grund av lågt batteri. Växelriktaren kommer automatiskt att starta om efter en minsta fördröjning på 30 sekunder, när batterispänningen har stigit till över parametern för ”omstart vid lågt batteri”.

Efter tre omstartningar följda av avstängning på grund av lågt batteri inom 30 sekunder efter omstarten kommer växelriktaren att stängas av helt och förbli avstängd. LED-lamporna kommer att signalera avstängning på grund av lågt batteri. Stäng av växelriktaren och slå sedan på den igen för att starta om den. Alternativt, ladda batteriet. Växelriktaren kommer automatiskt att starta om när batterispänningen har stigit över parametern ”laddningsavkänning” i minst 30 sekunder.

Se avsnittet Tekniska specifikationer för standardinställningen för avstängning vid lågt batteri och omstartsnivåer. Dessa nivåer kan anpassas med appen VictronConnect.

Alternativt kan en dynamisk avstängning på grund av lågt batteri implementeras. För mer information se avsnittet Dynamisk avstängning.

Hög batterispänning

Växelriktaren stängs av när DC-ingångsspänningen är för hög. LED-lamporna kommer att signalera avstängning på grund av högt batteri. Växelriktaren väntar först i 30 sekunder och återgår endast i drift när batterispänningen har sjunkit till en godtagbar nivå.

Kolla om det finns trasiga batteriladdare, generatorer eller solcellsladdare anslutna till batteriet.

Hög temperatur

Växelriktaren stängs av om den känner av en för hög intern temperatur. LED-lamporna kommer att signalera avstängning på grund av hög temperatur. Växelriktaren väntar först i 30 sekunder och återgår endast i drift när temperaturen har sjunkit till en godtagbar nivå.

Larm för hög temperatur orsakas oftast av en för hög omgivningstemperatur, ofta i kombination med en hög växelriktarbelastning. Kontrollera om platsen växelriktaren används på är väl ventilerad och kanske till och med har luftkonditionering.

Hög DC-brumspänning

Växelriktaren stängs av om den känner av en för hög DC-brumspänning. LED-lamporna kommer att signalera avstängning på grund av hög DC-brumspänning. Växelriktaren väntar 30 sekunder och återgår sedan i drift igen. Om DC-brumspänningen fortfarande är för hög efter tre omstarter stängs växelriktaren av helt och slutar att försöka starta om igen. Stäng av växelriktaren och slå sedan på den igen för att starta om den.

Hög DC-brumspänning beror oftast på lösa kabelanslutningar och/eller för smala DC-kablar. Kontrollera kablarna mellan batteriet och växelriktaren för att rensa eller förhindra larm för brumspänning. Kontrollera om kablarna är av rekommenderad tjocklek, att alla anslutningar är ordentligt åtdragna och att säkringar och batteriisolatorerna fungerar korrekt. Se boken Wiring Unlimited för mer information om DC-brumspänning.

Kontinuerlig hög DC-brumspänning reducerar växelriktarens förväntade livstid.

5.4. Övervakning via VictronConnect

Appen VictronConnect kan användas för att övervaka växelriktaren.

PH_inverter_SMART_-_VictronConnect_main_screen.png

Appen VictronConnect.

För information anslutning, se avsnittet Appen VictronConnect och/eller VictronConnect-manualen som du hittar på informationssidan för appen VictronConnect.

Appen VictronConnect visar följande information:

 • Växelriktarbelastning i VA.

 • AC-utgångsspänning.

 • Batterispänning.

 • Driftstatus.

 • Status för programmerbart relä.

 • Varningar eller larmmeddelanden*.

 • Solcellseffekt**.

*) Observera att appen inte är aktiv i bakgrunden. Detta betyder att appen inte skickar larm eller varningar till din telefon om inte appen är aktiv i förgrunden.

5.5. Övervakning via en GX-enhet, GlobalLink och VRM-portalen

Växelriktaren kan anslutas till en GX-enhet, såsom en Cerbo GX eller en Color Control GX. När GX-enheten är ansluten visar den växelriktaren på systemöversiktsskärmen och i enhetslistan. GX-enheten visar även ett meddelande i händelse av en varning eller ett larm från växelriktaren.

PH_inverter_-_GX_device_screens.png

Exempel på GX-skärmar från vänster till höger: systemskärm, växelriktarenhetsskärm och ett larmmeddelande.

Om GX-enheten är ansluten till internet kan växelriktaren övervakas på distans via VRM-portalen. Se informationssidan om VRM - Fjärrövervakning för mer information om VRM-portalen.

Alternativt kan växelriktaren anslutas till en GlobalLink 520 och sedan övervakas på distans via VRM-portalen.