Skip to main content

Phoenix Inverter Smart Handbok

2. Allmän beskrivning

I detta avsnitt:

2.1. Växelriktare

Bevisad pålitlighet

Växelriktaren använder en helvågs- samt toroidal transformatortopologi som har visat sig vara pålitlig under många år. Den är skyddad mot kortslutning och överhettning, vare sig det beror på överbelastning eller hög omgivningstemperatur.

Hög uppstartskraft

För att starta belastningar såsom: utrustning med en elektrisk motor, strömomvandlare till LED-lampor, glödlampor eller elektriska verktyg.

ECO-läge

ECO-läget minskar växelriktarens energiförbrukning med ungefär 85 % genom att gå in i standby-läge när det inte finns några belastningar kopplade till växelriktaren. När den har växlats till ECO-läge går den in i standby-läge när belastningen är lägre än ett förinställt värde. När den är i standby-läge kontrollerar växelriktaren med några sekunders mellanrum om belastningen har ökat igen. Om belastningen har ökat lämnar växelriktaren standby-läge och återupptar normal växelriktardrift. Känsligheten i ECO-läget är konfigurerbar.

Fullt konfigurerbar

 • AC-utgångsspänning och frekvens.

 • Avstängning vid låg batterispänning och omstartsnivåer.

 • ECO-läge av/på och ECO-läge känslighetsnivå

 • Programmerbart relä.

Att överföra belastningen till en annan AC-källa: Den automatiska transferbrytaren

För växelriktare rekommenderar vi vår automatiska transferbrytare Filax2. Filax2 har en väldigt kort överkopplingstid (mindre än 20 millisekunder) så datorer och annan elektronisk utrustning kommer att fortsätta att fungera utan avbrott. Alternativt kan man använda en växelriktare/laddare med inbyggd transferbrytare.

2.2. LED-diagnos och övervakning

Växelriktaren anger grundläggande driftinformation och larm via dess LED-lampor.

 • Växelriktarstatus.

 • Varning eller larm för överbelastning.

 • Varning eller larm för övertemperatur.

 • Varning eller larm för låg batterispänning.

 • Varning eller larm för hög DC-brumspänning.

Ytterligare parametrar kan övervakas via VictronConnect:

 • Växelriktarstatus.

 • Batterispänning.

 • AC-utgångsspänning.

 • AC-belastning.

 • Relätillstånd.

 • Varningar och larm.

Se avsnittet Drift för den kompletta listan över alla LED-indikationer och övervakningsparametrar.

2.3. Appen VictronConnect

Appen VictronConnect används för att övervaka, styra och konfigurera växelriktaren. Appen kan installeras på en telefon, surfplatta eller dator. Appen finns tillgänglig för Android, iOS, Windows och macOS. Appen kommunicerar antingen via Bluetooth eller via USB-gränssnitt till VE.Direct-porten.

Se produktsidan för VictronConnect för mer information om appen och om hur man laddar ner den.

Download VictronConnect

2.4. Bluetooth

Växelriktaren har inbyggd Bluetooth.

Bluetooth (men även en VE.Direkt-anslutning) kan användas för att kommunicera med appen VictronConnect.

2.5. VE.Direct-port

Växelriktaren är utrustad med en VE.Direct-port. Den här porten kan användas för att ansluta växelriktaren till:

2.6. Fjärrstyrning På/Av

Växelriktaren kan sättas på eller stängas av på distans på följande sätt:

 • Via appen VictronConnect.

 • Med en extern brytare (tillval) kopplad till fjärranslutningsdonet.

 • Med (tillval) Inverter Control VE.Direct-panelen ansluten till fjärranslutningsdonet.

 • Från en BMS (batterihanteringssystem) anslutet till fjärranslutningsdonet.

 • Via en GX-enhet och/eller VRM-portalen (valfritt).

För mer information se avsnittet Fjärrkontaktdon.

2.7. Programmerbart relä

Växelriktaren är utrustad med ett programmerbart relä. Det här reläet kan användas för att exempelvis interagera med ett extern övervaknings- eller larmsystem eller för att driva en utsugningsfläkt.

För mer information se avsnittet Programmerbart relä.