Skip to main content

Phoenix Inverter Smart Manual

1. Instrucțiuni de siguranță

În această secțiune:

General

Vă rugăm citiți mai întâi documentația furnizată împreună cu acest produs, pentru a vă familiariza cu indicatorii de siguranță din instrucțiuni înainte de a utiliza produsul. Acest produs este proiectat și testat în conformitate cu standardele internaționale. Echipamentul ar trebui utilizat numai pentru aplicația desemnată.

Avertisment

 • AVERTISMENT - Aceste instrucțiuni pentru realizarea lucrărilor de service trebuie utilizate numai de personal calificat. Pentru a reduce riscul de electrocutare, nu efectuați alte lucrări de service decât cele specificate în instrucțiunile de operare, cu excepția cazului în care sunteți calificat.

 • AVERTISMENT - PERICOL DE ELECTROCUTARE - Acest produs este utilizat împreună cu o sursă de energie permanentă (baterie). Terminalele de intrare și/sau de ieșire pot încă fi periculos electrificate, chiar atunci când aparatura este oprită. Deconectați întotdeauna bateria înainte de a realiza lucrări de întreținere sau de service asupra produsului.

Atenție

 • Produsul nu are componentele interne care pot fi reparate de utilizator. Nu îndepărtați placa frontală și nu operați produsul dacă panourile au fost îndepărtate. Orice reparație trebuie efectuată de către personal calificat.

 • Vă rugăm să citiți instrucțiunile de instalare din manualul de instalare înainte de a instala echipamentul.

 • Acesta este un produs din Clasa I de siguranță (furnizat cu un terminal de împământare pentru protecție). Carcasa trebuie împământată. Punctul de împământare este situat pe partea exterioară a produsului. Produsul trebuie oprit și blocat pentru a nu fi operat în mod neintenționat ori de câte ori protecția de împământare a fost deteriorată. Vă rugăm să contactați personalul de service calificat.

 • Asigurați-vă că echipamentul este utilizat conform condițiilor ambiante corecte.

  Nu operați niciodată produsul într-un mediu umed sau cu praf.

  Nu utilizați niciodată produsul atunci când există riscul de explozii cauzate de gaz sau pulberi.

 • Asigurați-vă că există suficient spațiu liber (10 cm) pentru ventilare în jurul produsului și verificați ca orificiile de ventilare să nu fie blocate.

 • Acest aparat nu este adecvat pentru utilizarea de către persoane (inclusiv copii) cu dizabilități fizice, senzoriale sau mentale sau care nu au o experiență relevantă sau cunoștințe de utilizare a aparatului, cu excepția cazului când acestea sunt supravegheate sau după ce au primit instrucțiuni de utilizare a aparatului de la o persoană care este responsabilă pentru siguranța lor.

 • Copiii ar trebui supravegheați pentru a vă asigura că nu se joacă cu aparatul.

 • Utilizarea unui atașament care nu este recomandat sau comercializat de producătorul unității marine poate conduce la un risc de incendiu, electrocutare sau vătămare a persoanelor.

Transport şi depozitare

Asigurați-vă că înainte de depozitarea sau de transportul produsului cablurile sursei de alimentare și ale bateriei au fost decuplate.

Nu se acceptă nicio responsabilitate pentru daune de transport dacă echipamentul nu este livrat în ambalajul original.

Depozitați produsul într-un mediu uscat. Temperatura de depozitare trebuie să fie cuprinsă între -20 °C și 60 °C.

Consultați manualul furnizat de producătorul bateriei cu privire la transportul, depozitarea, încărcarea, reîncărcarea și eliminarea bateriei.