Skip to main content

Phoenix Inverter Smart Manual

5. Funcționarea

În această secțiune:

5.1. Invertor

Invertorul poate fi pornit prin aceste modalități:

 • Buton frontal.

 • Butonul de alimentare principal din partea inferioară a unității (numai modelul 5 kVA).

 • Aplicația VictronConnect.

 • Terminal la distanță cu buclă de cablu.

 • Comutator la distanță conectat la terminalul la distanță (opțional).

 • Panoul Inverter Control VE.Direct conectat la terminalul la distanță (opțional).

 • Un dispozitiv GX și portalul VRM (opțional).

5.1.1. Buton Pornire/Oprire

Când se apasă butonul, produsul este complet funcțional. Invertorul va începe să funcționeze, iar LED-ul „inverter” (invertor pornit) va lumina. Prin apăsarea butonului în continuare, într-o perioadă scurtă de timp, invertorul comută între „ON (pornit)”, „ECO” și „OFF” (oprit). Invertorul intră în modul de inactivitate cu consum minim de curent atunci când unitatea este oprită de la buton.

Rețineți că atunci când invertorul este oprit prin Bluetooth sau de la buton, aceasta nu mai poate fi pornit și oprit din nou prin portul VE.Direct.

5.1.2. Comutator Pornire/Oprire (numai 5 kVA)

Suplimentar față de butonul frontal, modelul 5 kVA are, de asemenea, un comutator principal de pornire/oprire. Acest comutator, când este oprit, va decupla complet curentul de alimentare.

Acest comutator se află în partea dreaptă inferioară a invertorului, lângă intrările cablurilor bateriei.

5.1.3. Mod ECO

Invertorul poate fi comutat la modul ECO prin aplicația VictronConnect, sau prin butonul frontal.

Atunci când invertorul funcționează în modul ECO, acesta reduce consumul de putere la operarea fără consumatori (stand-by). Invertorul se va opri automat imediat ce detectează că nu există niciun consumator conectat. Acesta pornește apoi, scurt, la fiecare 3 secunde, pentru a detecta un consumator. Dacă puterea de ieșire depășește nivelul stabilit, invertorul va continua să opereze.

Pentru mai multe informații despre modul ECO, consultați capitolul Mod ECO și setări ECO.

5.2. Definiții LED și depanare

Panou LED

Comportament LED

Mod de funcționare

Depanare

Phoenix_inverter_Smart_-_LED_off.png

Toate LED-urile sunt oprite.

Invertorul a fost oprit, direct sau prin conectorul său pornire/oprire la distanță, sau invertorul nu este alimentat.

Pentru a verifica dacă invertorul funcționează, apăsați o dată butonul „mod”.

Dacă invertorul nu funcționează, verificați următoarele:

 • Verificați conectorul pornire/oprire la distanță. Bucla de cablu este amplasată sau comutatorul la distanță sau panoul la distanță este pornit?

 • Verificați conexiunile cablului CC și siguranțele externe. Ați măsurat tensiunea bateriei la conexiunea bateriei invertorului?

Phoenix_inverter_Smart_-_LED_inverter_on.png

LED-ul verde al invertorului este pornit.

Invertorul a fost pornit și este în funcțiune.

nu este cazul

PH_inverter_SMART_-_Green_LED_blink_Yellow_LED_on.png

LED-ul verde al invertorului luminează intermitent.

LED-ul ECO galben este pornit.

Invertorul a fost comutat la modul ECO și este în stare de „căutare”. Cu alte cuvinte, consumatorul invertorului este mai redus decât setarea „Putere la pornire”. Invertorul trimite un puls de căutare la intervale regulate pentru a verifica dacă un consumator a fost conectat sau a fost pornit.

Dacă invertorul continuă să pornească și să se oprească atunci când se conectează un consumator, sarcina poate fi prea mică în comparație cu setările reale ale modului ECO. Creșteți consumatorii sau modificați setarea „Putere la pornire”.

PH_inverter_SMART_-_Green_LED_on_Yellow_LED_on.png

LED-ul verde al invertorului este pornit.

LED-ul ECO galben este pornit.

Invertorul a fost comutat la modul ECO și este în stare de „inversor”. Cu alte cuvinte, consumatorul invertorului este mai mare decât setarea „Putere la oprire” și alimentează consumatorul.

nu este cazul

PH_inverter_SMART_-_Green_LED_blink_Red_LED_blink.png

LED-ul verde al invertorului luminează intermitent.

LED-ul roșu ALARM (alarmă) luminează intermitent.

Invertorul este oprit și o actualizare firmware este în curs sau o actualizare firmware a eșuat.

Dacă actualizarea firmware a eșuat, încercați din nou actualizarea firmware.

PH_inverter_SMART_-_Green_LED_on_Red_LED_on.png

LED-ul verde al invertorului este pornit.

LED-ul roșu ALARM (alarmă) este pornit.

Avertisment suprasarcină.

Invertorul indică faptul că un consumator CA este mai mare decât clasificarea invertorului și că dacă această situație continuă, invertorul se va opri din cauza unei alarme de suprasarcină

Reduceți consumatorul CA

PH_inverter_SMART_-_Green_LED_blink_Red_LED_on.png

LED-ul verde al invertorului luminează intermitent, cu o pulsație dublă rapidă.

LED-ul roșu ALARM (alarmă) este pornit.

Alarmă suprasarcină.

Invertorul s-a oprit din cauza unei suprasarcini prelungite și nu va mai reporni automat.

Eliminați cauza suprasarcinii și apoi reporniți invertorul prin oprirea și apoi pornirea acestuia.

Phoenix_inverter_Smart_-_LED_inverter_on_and_alarm_blink.png

LED-ul verde al invertorului este pornit.

LED-ul roșu ALARM (alarmă) luminează intermitent lent.

Avertisment tensiune baterie descărcată.

Tensiunea bateriei a scăzut sub tensiunea „Alarmă baterie descărcată”. În cazul în care tensiunea bateriei scade și mai mult, invertorul va opri cu o „Alarmă tensiune baterie descărcată”.

Schimbați bateria și/sau opriți consumatorii CA. De asemenea, verificați dacă conexiunile cablurilor bateriei au fost strânse. Dacă cablurile bateriei sunt suficient de groase, este bateria complet încărcată și bateria este în stare bună de funcționare?

LED-ul verde al invertorului este pornit.

LED-ul roșu ALARM (alarmă) luminează intermitent rapid.

Avertisment tensiune ridicată a bateriei.

Tensiunea bateriei este prea ridicată. În cazul în care tensiunea bateriei crește și mai mult, invertorul va opri cu o „Alarmă tensiune ridicată baterie”.

Reduceți tensiunea de intrare CC, verificați dacă tensiunea bateriei este corectă și dacă bancul de baterii este cablat corespunzător. De asemenea, verificați dacă există încărcătoare defecte sau inadecvate sau echipament cu un regulator de încărcare defect.

LED-ul verde al invertorului este pornit.

LED-ul roșu ALARM (alarmă) luminează intermitent, cu o pulsație dublă.

Avertisment de temperatură ridicată.

Temperatura internă este prea ridicată. În cazul în care temperatura crește și mai mult, invertorul va opri cu o „Alarmă temperatură ridicată”.

Reduceți consumatorul CA și/sau mutați invertorul într-o zonă cu ventilație mai bună.

LED-ul verde al invertorului este pornit.

LED-ul ALARM (alarmă) luminează intermitent, cu o singură pulsație rapidă.

Avertisment tensiune de riplu CC ridicată.

Tensiunea CC are o tensiune de riplu prea ridicată. Dacă tensiunea de riplu crește și mai mult, invertorul se va opri cu o „Alarmă tensiune de riplu CC ridicată”.

Verificați dacă toate conexiunile cablurilor bateriei au fost strânse. Cablurile bateriei sunt suficient de groase? Tensiunea de riplu CC este legată de o cădere de tensiune prin cablurile bateriei. Pentru mai multe informații despre tensiunea de riplu și cum să o preveniți, consultați cartea Wiring Unlimited.

Phoenix_inverter_Smart_-_LED_inverter_blink_and_alarm_blink.png

LED-ul verde al invertorului luminează intermitent, cu o pulsație dublă rapidă.

LED-ul roșu ALARM (alarmă) luminează intermitent lent.

Alarmă tensiune baterie descărcată.

Invertorul s-a oprit din cauza unei tensiuni scăzute a bateriei.

Pentru a reporni invertorul, schimbați bateria sau opriți invertorul și apoi porniți-l din nou.

Verificați tensiunea bateriei la bornele bateriei invertorului. De asemenea, verificați siguranțele CC, cablurile și conexiunile cablurilor.

Pentru mai multe informații, consultați și capitolul Protecții și reporniri automate.

LED-ul verde al invertorului luminează intermitent, cu o pulsație dublă rapidă.

LED-ul roșu ALARM (alarmă) luminează intermitent rapid.

Alarmă tensiune ridicată baterie.

Invertorul s-a oprit din cauza unei tensiuni ridicate a bateriei.

Reduceți tensiunea de intrare CC, verificați dacă tensiunea bateriei este corectă și dacă bancul de baterii este cablat corespunzător. De asemenea, verificați dacă există încărcătoare defecte sau inadecvate sau echipament cu un regulator de încărcare defect.

Invertorul va porni din nou automat, când tensiunea bateriei scade la un nivel acceptabil.

Pentru mai multe informații, consultați și capitolul Protecții și reporniri automate.

LED-ul verde al invertorului luminează intermitent, cu o pulsație dublă rapidă.

LED-ul roșu ALARM (alarmă) luminează intermitent, cu o pulsație dublă.

Alarmă de temperatură ridicată.

Invertorul s-a oprit din cauza unei temperaturi ridicate.

Așteptați până când invertorul s-a răcit.

Invertorul va porni din nou automat, când temperatura sa internă scade la un nivel acceptabil.

Verificați mediul invertorului, poate fi îmbunătățită ventilația sau poate fi invertorul mutat într-un loc mai răcoros?

Pentru mai multe informații, consultați și capitolul Protecții și reporniri automate.

LED-ul verde al invertorului luminează intermitent, cu o pulsație dublă rapidă.

LED-ul ALARM (alarmă) luminează intermitent, cu o singură pulsație rapidă.

Alarmă tensiune de riplu CC.

Invertorul s-a oprit din cauza unei tensiuni de riplu CC ridicate.

Verificați dacă toate conexiunile cablurilor bateriei au fost strânse. Cablurile bateriei sunt suficient de groase? Tensiunea de riplu CC este legată de o cădere de tensiune prin cablurile bateriei. Pentru mai multe informații despre tensiunea de riplu și cum să o preveniți, consultați cartea Wiring Unlimited.

Pentru a reporni invertorul, opriți invertorul și apoi porniți-l din nou.

Pentru mai multe informații, consultați și capitolul Protecții și reporniri automate.

5.3. Protecții și reporniri automate

Suprasarcină

Unii consumatori cum ar fi motoarele sau pompele necesită curenți mari la anclanșare în cazul pornirilor. În astfel de circumstanțe curentul de pornire poate depăși nivelul invertorului de declanșare a supracurentului. În acest caz, tensiunea de ieșire CA va scădea rapid pentru a limita curentul de ieșire al invertorului. Dacă nivelul declanșatorului de supracurent este depășit în mod continuu, invertorul se va opri timp de 30 de secunde și apoi va reporni.

După 3 reporniri urmate de o suprasarcină în mai puțin de 30 de secunde de la repornire, invertorul se va opri și va rămâne oprit. LED-urile vor semnala oprirea în urma suprasarcinii. Pentru a reporni invertorul, opriți invertorul și apoi porniți-l din nou.

Tensiune baterie descărcată (reglabilă)

Invertorul se va opri atunci când tensiunea CC de intrare scade sub parametrul „Oprire în caz de baterie descărcată”. LED-ul va semnala oprirea din cauza bateriei descărcate. Invertorul va reporni automat, după o întârziere de minimum 30 de secunde, când tensiunea bateriei depășește parametrul „Repornire în caz de baterie descărcată”.

După trei reporniri urmate de o altă oprire din cauza bateriei descărcate în mai puțin de 30 de secunde de la repornire, invertorul se va opri și va rămâne oprit. LED-ul va semnala oprirea din cauza bateriei descărcate. Pentru a reporni invertorul, opriți invertorul și apoi porniți-l din nou. Alternativ, reîncărcați bateria. Invertorul va reporni automat când tensiunea bateriei a crescut timp de minimum 30 de secunde, depășind parametrul „Detectare încărcare”.

Consultați capitolul Specificații tehnice pentru oprirea în caz de baterie descărcată și niveluri de repornire implicite. Aceste niveluri pot fi personalizate din aplicația VictronConnect.

Alternativ, se poate implementa o decuplare dinamică în caz de baterie descărcată. Pentru mai multe informații, consultați capitolul Decuplare dinamică.

Tensiune mare a bateriei

Invertorul se va opri atunci când tensiunea CC de intrare este prea ridicată. LED-urile vor semnala oprirea din cauza tensiunii ridicate a bateriei. Invertorul va aștepta 30 de secunde și va relua funcționarea după ce tensiunea bateriei scade la un nivel acceptabil.

Verificați dacă există încărcătoare de baterii, alternatoare sau încărcătoare solare defecte conectate la baterie.

Temperatură ridicată

Invertorul se va opri dacă detectează o temperatură internă prea ridicată. LED-urile vor semnala oprirea din cauza temperaturii ridicate. Invertorul va aștepta 30 de secunde și va relua funcționarea numai după ce temperatura scade la un nivel acceptabil.

Alarmele de temperatură ridicată sunt cauzate, de regulă, de o temperatură ambientală prea ridicată, adesea în combinație cu un consumator ridicat al invertorului. Verificați zona în care invertorul este utilizat, dacă aceasta este bine ventilată sau dacă există aer condiționat.

Tensiune de riplu CC ridicată

Invertorul se va opri dacă detectează o tensiune de riplu CC prea ridicată. LED-urile vor semnala oprirea din cauza tensiunii de riplu CC ridicate. Invertorul va aștepta 30 de secunde apoi va relua funcționarea. Dacă după 3 reporniri, tensiunea de riplu CC este în continuare prea ridicată, invertorul se va opri și nu va încerca să repornească. Pentru a reporni invertorul opriți invertorul și apoi porniți-l din nou.

Tensiunile înalte ale CC de riplu cauzate de conexiuni slabe ale cablurilor de CC și/sau fire de CC prea subțiri. Pentru a elimina sau preveni alarmele pentru tensiunea de riplu, verificați cablurile dintre baterie și invertor. Verificați dacă cablurile au grosimea recomandată și dacă toate conexiunile sunt strânse corect și dacă siguranțele și izolatorii bateriei sunt în stare bună de funcționare. Pentru mai multe informații despre tensiunea de riplu CC, consultați cartea Wiring Unlimited.

Tensiune de riplu CC ridicată continuă reduce ciclul de viață așteptat al invertorului.

5.4. Monitorizare prin VictronConnect

Aplicația VictronConnect poate fi utilizată pentru a monitoriza invertorul.

PH_inverter_SMART_-_VictronConnect_main_screen.png

Aplicația VictronConnect.

Pentru informații despre conectare, consultați capitolul Aplicația VictronConnect și/sau manualul VictronConnect, care poate fi găsit pe pagina de informații a aplicației VictronConnect.

Aplicația VictronConnect va afișa următoarele informații:

 • Consumatorul invertorului în VA.

 • Tensiune ieșire CA.

 • Tensiunea bateriei.

 • Starea de funcționare.

 • Starea releului programabil.

 • Mesaje de avertisment sau alarmă*.

 • Curent solar**.

*) Rețineți că aplicația nu este activă în fundal. Acest lucru înseamnă că aplicația nu va trimite alarme sau avertismente pe telefonul dvs. cu excepția cazului în care aplicația este activă în prim-plan.

5.5. Monitorizare printr-un dispozitiv GX, GlobalLink și VRM portal

Invertorul poate fi conectat la un dispozitiv GX, precum un Cerbo GX sau un Color Control GX. Când este conectat, dispozitivul GX va afișa invertorul pe ecranul de prezentare generală a sistemului și lista de dispozitive. De asemenea, dispozitivul GX va afișa și un mesaj în cazul unui avertisment sau al unei alarme a invertorului.

PH_inverter_-_GX_device_screens.png

Exemple de ecrane GX de la stânga la dreapta: ecran sistem, ecran dispozitiv invertor și un mesaj de alarmă.

Dacă dispozitivul GX este conectat la Internet, invertorul poate fi monitorizat la distanță prin portalul VRM. Pentru mai multe informații despre portalul VRM, consultați pagina de informații VRM - Monitorizare de la distanță.

Alternativ, invertorul poate fi conectat la un GlobalLink 520, și apoi monitorizat la distanță prin portalul VRM.