Skip to main content

Phoenix Inverter Smart Manual

2. Descriere generală

În această secțiune:

2.1. Invertor

Fiabilitate dovedită

Invertorul utilizează o punte totală cu topologie de transformator toroidal care și-a dovedit fiabilitatea pe parcursul a mai multor ani. Este protejat împotriva scurtcircuitării și împotriva supraîncălzirii, indiferent dacă acestea se produc din cauza suprasarcinii sau a temperaturii ambientale ridicate.

Putere ridicată la pornire

Pentru a porni consumatori precum: echipamente cu motor electric, convertoare de putere pentru lămpi cu LED, lămpi cu filament sau scule electrice.

Mod ECO

Modul ECO reduce consumul de putere al invertorului cu aproximativ 85 %, prin operarea în standby, unde nu există consumatori conectați la invertor. Când invertorul este comutat la modul ECO, acesta va intra în modul standby, când consumatorul este mai mic decât o valoare presetată. În timpul funcționării în standby, invertorul va verifica la fiecare câteva secunde dacă consumatorul a crescut din nou. Dacă consumatorul a crescut, invertorul va părăsi modul de funcționare în standby și va relua starea normală de funcționare a invertorului. Sensibilitatea modului ECO este configurabilă.

Complet configurabil

 • Tensiunea și frecvența de ieșire CA.

 • Niveluri de decuplare și de repornire tensiune baterie descărcată.

 • Mod ECO pornit/oprit și nivel sensibilitate mod ECO.

 • Releu programabil.

Pentru a transfera consumatorul la altă sursă CA: Pentru comutarea automată

Pentru invertoare, recomandăm comutatorul de transfer automat Filax2. Caracteristica Filax2 are o durată foarte scurtă de comutare (mai puțin de 20 de milisecunde), astfel încât computerele și alte echipamente electronice vor continua să opereze fără întreruperi. Alternativ, utilizați un invertor/încărcător cu un comutator de transfer încorporat.

2.2. Diagnoză și monitorizare LED

Invertorul indică operațiuni de funcționare și alarme de bază prin LED-urile sale:

 • Stare invertor.

 • Avertisment sau alarmă suprasarcină.

 • Avertisment sau alarmă supratemperatură.

 • Avertisment sau alarmă tensiune baterie descărcată.

 • Avertisment sau alarmă tensiune de riplu CC.

Mai mulți parametri pot fi monitorizați cu VictronConnect:

 • Stare invertor.

 • Tensiunea bateriei.

 • Tensiune ieșire CA.

 • Sarcina CA.

 • Stare releu.

 • Avertismente și alarme.

Pentru a consulta lista completă cu toate indicațiile LED și parametrii de monitorizare, consultați capitolulFuncționarea.

2.3. Aplicația VictronConnect

Aplicația VictronConnect este utilizată pentru a monitoriza, controla și configura invertorul. Aplicația poate fi instalată pe un telefon, pe o tabletă sau pe un computer. Aplicația este disponibilă pentru Android, iOS, Windows și macOS. Aplicația comunică prin Bluetooth sau prin USB cu interfață prin portul VE.Direct.

Pentru mai multe informații despre aplicație, și pentru a descărca aplicația, consultați pagina de produs VictronConnect.

Download VictronConnect

2.4. Bluetooth

Invertorul are Bluetooth încorporat.

Bluetooth (și, de asemenea, o conexiune VE.Direct) poate fi utilizat pentru comunicarea cu aplicația VictronConnect.

2.5. Portul VE.Direct

Invertorul este echipat cu un port VE.Direct. Acest port poate fi utilizat pentru a conecta invertorul la:

2.6. Control la distanță pornit/oprit

Invertorul poate fi pornit sau oprit de la distanță prin următoarele moduri:

 • Prin aplicația VictronConnect.

 • Cu un comutator extern (opțional) conectat la conectorul la distanță.

 • Cu panoul Inverter Control VE.Direct (opțional) conectat la conectorul la distanță.

 • De la un BMS (sistem de management al bateriilor) conectat la conectorul la distanță.

 • Printr-un dispozitiv GX și/sau portalul VRM (opțional).

Pentru mai multe informații, consultați capitolul Conector la distanță.

2.7. Releu programabil

Invertorul este echipat cu un releu programabil. Acest releu poate fi utilizat, de exemplu, pentru a interacționa cu un sistem de alarmă sau de monitorizare externă sau pentru a acționa un ventilator de extracție.

Pentru mai multe informații, consultați capitolul Releu programabil.