Skip to main content

Phoenix Inverter Smart Handleiding

1. Veiligheidsinstructies

In deze sectie:

Algemeen

Lees eerst de documentatie die bij dit product wordt meegeleverd zodat u, voordat u het product gebruikt, bekend bent met de veiligheidstekens en -instructies. Dit product is ontworpen en getest in overeenstemming met de internationale normen. De apparatuur mag alleen gebruikt worden voor de aangegeven toepassing.

Waarschuwing

 • WAARSCHUWING - Deze onderhoudsinstructies zijn alleen bedoeld voor gebruik door gekwalificeerd personeel. Om het risico op elektrische schokken te verminderen mag er geen ander onderhoud uitgevoerd worden dan aangegeven in de gebruiksaanwijzing, tenzij u hiervoor gekwalificeerd bent.

 • WAARSCHUWING - RISICO OP ELEKTRISCHE SCHOKKEN - Het product wordt gebruikt in combinatie met een permanente energiebron (accu). In- en/of uitgangsklemmen kunnen nog steeds onder spanning staan en gevaarlijk zijn, zelfs als de apparatuur is uitgeschakeld. Koppel de accu altijd los voordat er onderhoud aan het product uitgevoerd wordt..

Let op

 • Het product heeft geen interne onderdelen die door de gebruiker kunnen worden onderhouden. De voorplaat niet verwijderen en het product niet bedienen als de panelen zijn verwijderd. Alle onderhoudswerkzaamheden moet worden uitgevoerd door gekwalificeerd personeel.

 • Lees de installatie instructies in de installatiehandleiding vóór het installeren van het materiaal.

 • Dit is een veiligheidsklasse I-product (geleverd met een beschermende aardingsklem). Het chassis moet geaard zijn. Aan de buitenkant van het product bevindt zich een aardingspunt. Telkens wanneer het waarschijnlijk is dat de aardingsbeveiliging beschadigd is, moet het product uitgeschakeld en beveiligd worden tegen onbedoeld gebruik; neem contact op met gekwalificeerd servicepersoneel.

 • Zorg ervoor dat de apparatuur onder de juiste omgevingsomstandigheden wordt gebruikt.

  Gebruik het product nooit in een natte of stoffige omgeving.

  Gebruik het product nooit op plaatsen waar gas- of stofexplosies kunnen ontstaan.

 • Zorg voor ventilatie door voldoende vrije ruimte (10 cm) rondom het product te creëren en controleer of de ventilatieopeningen niet geblokkeerd zijn.

 • Dit apparaat is niet bedoeld voor gebruik door personen (inclusief kinderen) met een verminderd fysiek, zintuiglijk of mentaal vermogen of gebrek aan ervaring en kennis, tenzij zij onder toezicht staan of instructies hebben verkregen met betrekking tot het gebruik van het apparaat door een persoon die verantwoordelijk is voor hun veiligheid.

 • Kinderen moeten onder toezicht staan om ervoor te zorgen dat ze niet met het apparaat spelen.

 • Het gebruik van een hulpstuk dat niet wordt aanbevolen of verkocht door de fabrikant van de maritieme eenheid kan leiden tot brand, elektrische schokken of persoonlijk letsel.

Vervoer en opslag

Zorg ervoor dat de netvoeding en de accukabels zijn losgekoppeld voordat het product wordt opgeborgen of wordt vervoerd.

Er kan geen aansprakelijkheid worden aanvaard voor eventuele transportschade als de apparatuur niet in de originele verpakking wordt verzonden.

Bewaar het product in een droge omgeving; de opslagtemperatuur moet tussen -20 °C en 60 °C liggen.

Raadpleeg de handleiding van de fabrikant met betrekking tot het transport, de opslag, het opladen, het opnieuw opladen en het afvoeren van de accu.