Skip to main content

Phoenix Inverter Smart Handleiding

2. Algemene beschrijving

In deze sectie:

2.1. Omvormer

Bewezen betrouwbaarheid

De omvormer maakt gebruik van een volledige brug met toroïdale transformatortopologie waarvan de betrouwbaarheid gedurende vele jaren is bewezen. De omvormer is kortsluitvast en beschermd tegen oververhitting, zowel door overbelasting als door een hoge omgevingstemperatuur.

Hoog opstartvermogen

Om belastingen te starten zoals: apparatuur met een elektromotor, stroomomvormers voor LED-lampen, gloeilampen of elektrisch gereedschap.

ECO-modus

De ECO-modus reduceert het stroomverbruik van de omvormer met ongeveer 85 % door in stand-by te gaan wanneer er geen belasting op de omvormer is aangesloten. Wanneer de ECO-modus van de omvormer is geactiveerd, schakelt de omvormer naar stand-by wanneer de belasting lager is dan een vooraf ingestelde waarde. In stand-by zal de omvormer iedere paar seconden controleren of de belasting weer is toegenomen. Als de belasting is toegenomen, verlaat de omvormer de stand-bymodus en wordt de normale werking van de omvormer hervat. De gevoeligheid van de ECO-modus is instelbaar.

Volledig instelbaar

 • AC-uitgangsspanning en -frequentie.

 • Niveaus voor loskoppelen en opnieuw starten bij te lage accuspanning.

 • ECO-modus aan/uit en gevoeligheidsniveau ECO-modus.

 • Programmeerbare relais

Om de belasting over te dragen naar een andere AC-bron: De omschakelautomaat

Voor omvormers adviseren wij onze omschakelautomaat, deFilax2. De Filax2 heeft een zeer korte omschakeltijd (minder dan 20 milliseconden) zodat computers en andere elektronische apparatuur ongestoord kunnen blijven werken. Gebruik als alternatief een omvormer/acculader met ingebouwde omschakelautomaat.

2.2. LED-diagnose en -bewaking

De omvormer geeft via de LED's alarmen en basisinformatie over de werking weer:

 • Status van de omvormer.

 • Waarschuwing of alarm voor overbelasting.

 • Waarschuwing of alarm voor te hoge temperatuur.

 • Waarschuwing of alarm voor lage accuspanning.

 • Waarschuwing of alarm voor hoge DC-rimpel

Extra parameters kunnen worden gecontroleerd via VictronConnect:

 • Status van de omvormer.

 • Accuspanning.

 • AC-uitgangsspanning

 • AC-belasting.

 • Status van het relais.

 • Waarschuwing of alarmen.

Raadpleeg hoofdstuk Bediening voor de volledige lijst van alle LED-indicaties en bewakingsparameters.

2.3. De VictronConnect-app

De VictronConnect-app wordt gebruikt voor het bewaken, besturen en configureren van de omvormer. De app kan geïnstalleerd worden op een telefoon, tablet of computer. De app is beschikbaar voor Android, iOS, Windows en macOS. De app communiceert via Bluetooth of via een USB-interface met de VE.Direct-port.

Raadpleeg de VictronConnect-productpagina voor meer informatie over de app en om de app te downloaden.

Download VictronConnect

2.4. Bluetooth

De omvormer heeft ingebouwde Bluetooth.

Bluetooth (maar ook een VE.Direct-verbinding) kan gebruikt worden om te communiceren met de VictronConnect-app.

2.5. VE.Direct-port

De omvormer is uitgerust met een VE.Direct-port. Deze VE.Direct-port kan worden gebruikt om de omvormer aan te sluiten op:

2.6. Aan/uit-afstandsbediening

De omvormer kan op de volgende manieren op afstand worden aan- of uitgezet:

 • Via de VictronConnect-app.

 • Met een (optionele) externe schakelaar aangesloten op de remote aansluiting.

 • Met het (optionele) Inverter Control VE.Direct-paneel aangesloten op de remote aansluiting.

 • Vanuit een BMS (accubeheersysteem) aangesloten op de remote aansluiting.

 • Via een GX-apparaat en/of het VRM-portal (optioneel).

Raadpleeg voor meer informatie hoofdstuk Remote aansluiting.

2.7. Programmeerbaar relais

De omvormer is uitgerust met een programmeerbaar relais. Dit relais kan bijvoorbeeld worden gebruikt om te communiceren met een extern bewakings- of alarmsysteem of om een afzuigventilator aan te sturen.

Raadpleeg voor meer informatie hoofdstuk Programmeerbaar relais.