Manual för MPPT-solcellsladdare

9. Felsökning och support

Se även:

Läs i det här kapitlet vid oväntat beteende eller om du misstänker något fel på produkten.

Processen för felsökning och support är för att först undersöka de vanliga problem som beskrivs in det här kapitlet.

Om felet inte går att åtgärda trots detta bör du kontakta din återförsäljare för teknisk support. Om du inte känner till inköpsplatsen hänvisar vi till webbsidan för Victron Energy Support..

9.7. Problem med inställningar eller fast programvara

9.7.1. Felaktiga inställningar

Felaktiga inställningar kan medföra att solcellsladdaren beter sig konstigt. Kontrollera om alla inställningar är korrekta.

Om du är osäker kan du prova att återställa alla inställningar till fabriksinställningar med appen VictronConnect och därefter göra alla inställningar som krävs. Överväg att spara de befintliga inställningarna innan du utför en återställning.

I de flesta fall kan fabriksinställningarna användas med endast några mindre ändringar.

Om du behöver hjälp med att göra inställningar hänvisar vi till manualen eller ber dig kontakta din Victron-återförsäljare eller leverantör.

9.7.2. Kan inte välja 36 V eller 48 V batterispänning

Inte alla solcellsladdare stödjer 36 V eller 48 V batterisystemspänningar.

Rullgardingsmenyn i appen VictronConnect visar de batterispänningar som stöds.

9.7.3. Problem med fast programvara

Uppdatera den fasta programvaran för att utesluta en programvarubugg.

OBS: Det kan vara smart att skriva ner numret på den fasta programvaran före och efter uppdateringen. Den här informationen kan vara användbar om du måste kontakta supporten.

Vid den första anslutningen kan regulatorn har uppdaterat den fasta programvaran. Om regulatorn inte automatiskt frågar om en uppdatering av fast programvara kan du kontrollera om regulatorn har den senaste versionen och göra en manuell uppdatering.

 • Anslut till regulatorn.

 • Klicka på symbolen för inställningar setting-cog.png.

 • Klicka på symbolen för alternativ option-symbol.png.

 • Gå till produktinfo.

 • Kontrollera om du använder den senaste versionen av programvaran och kolla efter texten: ”Det här är den senaste versionen”.

 • Uppdatera den fasta programvaran genom att klicka på uppdateringsknappen om regulatorn inte har den senaste versionen.

status-settings-product-screen.png

Statusskärm - Inställningsskärm - Produktinfoskärm

9.7.4. Avbruten uppdatering av fast programvara

Detta går att åtgärda och är inget att oroa sig för. Försök bara att uppdatera programvaran igen.

9.8. Belastningsutgångsproblem

9.8.1. Belastningsutgången fungerar inte

Det finns ett flertal orsaker till varför belastningsutgången inte fungerar som förväntat:

 • Batterispänningen har sjunkit under det inställda tröskelvärdet och belastningsutgången har kopplats från batteriet för att skydda det. Kontrollera batterispänningen och kontrollera inställningar för belastningsutgången så som de har programmerats via bygeln eller via VictronConnect eller skärmen.

 • BatteryLife är aktiv. För mer information om BatteryLife, se kapitel BatteryLife.

 • Belastningsutgången är inställd att slås på under natten och av under dagen, exempelvis används regulatorn för styrning av gatubelysning.

 • Belastningsutgången är avstängd i inställningarna i VictronConnect.

Obs!

Tänk på att det kan ta 2 minuter innan belastningsutgången blir aktiv efter att du har ändrat inställningarna.

9.8.2. Belastningsutgången kan inte hantera belastning

Det finns flera möjliga orsaker till varför belastningsutgången inte kan hantera en belastning:

 • Den anslutna belastningen överstiger belastningsutgångskapaciteten.

 • Om en 100/20 solcellsladdare är inställd på 36 V eller 48 V minskas belastningsutgång från 20 A till 1 A.

 • Det är bättre att ansluta vissa belastningar med hög inkopplingsström direkt till batteriet och låta belastningsutgången styra växelriktaren via en kabel för fjärrstyrning på/av. Se manualen för mer information.

 • Belastningsutgången är kortsluten, antingen på grund av ett kabelproblem eller så är en felaktig belastning ansluten till belastningsutgången.

9.8.3. Felaktig belastningsutgångsströmavläsning

För en korrekt belastningsutgångsavläsning måste alla belastningar vara anslutna till den positiva belastningsterminalen och till den negativa belastningsterminalen på solcellsladdaren.

Belastningar som är anslutna direkt till batteriet kommer inte med i strömavläsningen. Det gäller även för belastningar där den positiva kabeln är ansluten till belastningsutgången, men den negativa kabeln är ansluten direkt till batteriet.

Vissa belastningar (särskilt växelriktare) kopplas bäst direkt till batteriet. Detta leder dock till att belastningsströmsavläsningen blir inkomplett eftersom den inte tar med strömmen som går direkt in i belastningen som är ansluten direkt till batteriet. Överväg att lägga till en BMV-batteriövervakare som mäter all ström som går in eller ut ur batteriet, inklusive strömmen som går till belastningarna som är anslutna direkt till batteriet.

incorrect-load-output.png

Fullständig belastningsströmsavläsning

Felaktig belastningsströmavläsning

Ingen belastningsströmavläsning