Manual încărcător solar MPPT

11. Anexă

Vezi și:

11.1. Dimensiuni 75/10 și 75/15

Blue-Smart-Solar-charge-controller-MPPT-75V-10A-15A-Dimensions.pdf

11.2. Dimensiuni 100/15

BlueSolar-_-Smartsolar-MPPT-100-15.pdf

11.3. Dimensiuni 100/20

Dimensions-SmartSolar-MPPT-100V-20A.PDF

11.4. Prezentare generală coduri de eroare încărcător

Această prezentare generală enumeră toate codurile de eroare posibile care pot fi generate de un încărcător solar sau încărcător CA.

Codurile de eroare sunt afișate pe ecranul încărcătorului, afișajul la distanță sau printr-un dispozitiv GX conectat.

Notă

Rețineți că nu toate aceste erori se aplică modelului încărcătorului dvs. Unele tipuri de erori se aplică numai încărcătoarelor solare, pentru încărcătoare CA sau sunt specifice numai anumitor modele din cadrul unui grup de încărcătoare.

Eroare 2 - Tensiunea bateriei este prea mare

Tensiunea bateriei este mai mare decât se aștepta. Această eroare se poate datora altor echipamente de încărcare conectate la baterie sau unei defecțiuni la încărcător. De asemenea, această eroare se poate produce dacă tensiunea bateriei (12, 24, 36 sau 48 V) este setată la o tensiune mai scăzută decât bateria conectată. Această eroare se va autoreseta după căderea tensiunii bateriei.

Eroarea 3 și/sau 4 - Eroare senzor temperatură la distanță

Verificați dacă conectorul T-sense este conectat corespunzător la un senzor de temperatură la distanță. Cauza cea mai probabilă: conectorul T-sense la distanță este conectat la borna BAT+ sau BAT-. Această eroare se va reseta automat după o conexiune corespunzătoare.

Eroarea 5 - Eroare senzor de temperatură la distanță (conexiune pierdută)

Verificați dacă conectorul T-sense este conectat corespunzător la un senzor de temperatură la distanță. Această eroare nu se va reseta automat.

Eroarea 6 și/sau 7 - Eroare detectare tensiune baterie la distanță

Verificați dacă conectorul V-sense este conectat corespunzător la bornele bateriei. Cauza cea mai probabilă: conectorul V-sense la distanță este conectat cu polaritate inversă la borna BAT+ sau BAT-.

Eroarea 8 - Eroare detectare tensiune baterie la distanță (conexiune pierdută)

Verificați dacă conectorul V-sense este conectat corespunzător la bornele bateriei.

Eroarea 17 - Regulator supraîncălzit deși curentul de ieșire este redus

Această eroare se va reseta automat după răcirea încărcătorului. Verificați temperatura ambientală și verificați dacă există obstacole în apropierea mediului absorbant de căldură.

Eroarea 18 - Supracurent regulator

Această eroare se va reseta automat. Dacă eroarea nu se resetează automat, decuplați încărcătorul de la toate sursele de alimentare, așteptați 3 minute și apoi alimentați din nou. Dacă problema persistă, încărcătorul este probabil defect. O cauză a acestei erori poate fi pornirea unei sarcini foarte mari pe partea bateriei.

Eroare 20 - Durată maximă în Volum mare depășită

Pentru încărcătoarele solare:

Protecția la durata maximă în Volum mare este o caracteristică care exista în încărcătoare la lansarea acestora (în 2015 sau anterior), iar ulterior, caracteristica a fost eliminată.

Dacă vedeți această eroare, actualizați la cel mai recent firmware.

Dacă eroarea persistă, efectuați o resetare a configurării la valorile din fabrică și reconfigurați încărcătorul solar.

Pentru încărcătoare CA:

Această protecție este activată implicit pe Skylla-i și Skylla IP44.

Această eroare este generată când tensiunea de absorbție a bateriei nu este atinsă după 10 ore de încărcare.

Caracteristica acestei protecții de siguranță are rolul de a detecta o celulă scurtcircuitată; și să oprească încărcarea.

Eroarea 21 - Problemă senzor curent

Măsurătoarea curentă este în afara limitei.

Decuplați toate cablurile, apoi recuplați-le, pentru a determina repornirea încărcătorului. De asemenea, asigurați-vă că minusul regulatorului de încărcare MPPT (minus PV/minus baterie ) nu ocolește regulatorul de încărcare.

Această eroare nu se va reseta automat.

Dacă eroarea persistă, contactați distribuitorul dvs., poate exista un defect hardware.

Eroarea 24 - Defecțiune ventilator

Această eroare indică faptul că ventilatorul este alimentat, dar circuitul nu măsoară curent tras de ventilator. Cel mai probabil, acesta este rupt sau obstrucționat.

Contactați distribuitorul dvs., poate exista un defect hardware.

Eroare 26 - Terminal supraîncălzit

Terminale de putere supraîncălzite, verificați cablurile, inclusiv tipul de cabluri și tipul de fire și/sau strângeți șuruburile dacă este posibil.

Această eroare se va reseta automat.

Eroarea 28 - Problemă etapă putere

Această eroare nu se va reseta automat.

Decuplați toate firele, apoi reconectați-le. Dacă problema persistă, încărcătorul este probabil defect.

Rețineți că această eroare a fost introdusă în v1.36. Așadar, atunci când realizați o actualizare, poate părea că actualizarea firmware a cauzat această problemă, dar acest lucru nu este corect. În acest caz, încărcătorul solar nu funcționa deja 100 % înainte de actualizare; actualizarea la versiunea v1.36 sau ulterioară doar a făcut problema mai vizibilă. Unitatea trebuie înlocuită.

Eroarea 33 - Supratensiune PV

Această eroare se va reseta automat după ce tensiunea PV a scăzut până la limita de siguranță.

Această eroare indică faptul că configurația sistemului PV este critică pentru acest încărcător, cu privire la tensiunea în circuit deschis. Verificați configurația, și, dacă este necesar, reorganizați panourile.

Eroarea 34 - Supracurent PV

Curentul de la sistemul de panouri solare a depășit curentul maxim permis.

Această eroare poate fi generată din cauza unei defecțiuni interne a sistemului.

Decuplați încărcătorul de la toate sursele de alimentare, așteptați 3 minute și apoi alimentați din nou. Dacă problema persistă, regulatorul este probabil defect, contactați distribuitorul dvs.

Eroarea 38 și/sau 39 - Oprire intrare PV

Pentru a proteja bateria împotriva supraîncărcării, intrarea PV este scurtată.

Motive posibile pentru producerea erorii:

 • Tensiunea bateriei (12/24/48 V) este setată sau detectată automat incorect. Utilizați VictronConnect pentru a dezactiva detectarea automată și setați Tensiunea bateriei la o tensiune fixă.

 • Există un alt dispozitiv conectat la baterie, configurat la o tensiune mai ridicată. De exemplu, un MultiPlus, configurat să egalizeze la 17 V, în timp ce acest lucru nu este configurat în MPPT.

 • Bateria este deconectată cu un comutator manual. În mod ideal, încărcătorul trebuie oprit înainte de a deconecta bateria, aceasta previne o supracreștere de tensiune la ieșirea încărcătorului. Dacă este necesar, nivelul de declanșare la tensiune pentru protecția împotriva scurtcircuitării PV poate fi crescut prin creșterea punctului setat de tensiune de egalizare (rețineți: egalizarea nu trebuie activată în acest caz).

 • Bateria este deconectată utilizând un releu de încărcare cu litiu conectat la ieșirea „permite-încărcare” a unui BMS. Aveți în vedere să conectați acest semnal la terminalul la distanță al încărcătorului. Aceasta oprește încărcătorul cu blândețe, fără a crea o supracreștere de tensiune.

Recuperare după eroare:

 • Eroare 38: Mai întâi deconectați panourile solare și deconectați bateria. Așteptați 3 minute, apoi reconectați bateria prima și în continuare, panourile.

 • Eroare 39: Încărcătorul va relua funcționarea automat când tensiunea bateriei scade sub setarea maximă de tensiune (în mod normal, tensiuni de egalizare și absorbție) pentru versiuni de 250 V sau tensiune de plutire pentru alte unități. De asemenea, poate dura un minut pentru resetarea erorii.

Dacă problema persistă, regulatorul de încărcare este probabil defect.

Eroare 40 - Intrarea PV nu a reușit să se închidă

Dacă încărcătorul nu poate opri intrarea PV, acesta va accesa un mod de siguranță pentru a proteja bateria împotriva supraîncărcării sau a unei tensiuni ridicate la bornele bateriei. Pentru a realiza acest lucru, încărcătorul nu mai încarcă și își deconectează propria ieșire. Încărcătorul se va defecta.

Informația 65 - Avertisment de comunicare

Comunicarea cu unul dintre încărcătoarele paralele s-a pierdut. Pentru a elimina avertismentul, opriți încărcătorul și apoi porniți-l.

Informația 66 - dispozitiv incompatibil

Încărcătorul funcționează în paralel cu alt încărcător care are setări diferite și/sau un algoritm diferit de încărcare. Asigurați-vă că toate setările sunt identice și actualizați la ultima versiune firmware-ul tuturor încărcătoarelor.

Eroare 67 - Conexiune BMS pierdută

Încărcătorul este configurat să fie controlat de un BMS, dar nu primește niciun mesaj de control de la un BMS. Încărcătorul a oprit încărcarea, ca măsură de precauție.

Această eroare se afișează numai când există putere solară disponibilă și astfel, încărcătorul este gata să inițieze încărcarea. Eroarea nu se afișează noaptea. În cazul în care există o problemă permanentă, eroarea se va afișa dimineața și va dispărea noaptea, și așa mai departe.

Verificați conexiunea dintre încărcător și BMS.

Reconfigurarea încărcătorului în modul independent:

Încărcătorul se configurează automat pentru a fi controlat de BMS atunci când este conectat la unul; în mod direct sau printr-un dispozitiv GX. Această setare este semipermanentă: ciclul de putere al încărcătorului nu o va reseta.

Vă prezentăm ce trebuie efectuat pentru ca încărcătorul să funcționeze din nou în modul independent, adică să nu fie controlat de un BMS:

 • Încărcătoare solare VE.Can, mergeți la meniul configurare și modificați setarea „BMS” de la „D” la „N” (element configurare 31).

 • Încărcătoare solare VE.Direct, resetați încărcătorul la valorile implicite din fabrică cu VictronConnect, și apoi reconfigurați-l.

Eroarea 68 - Rețea configurată greșit

Se aplică încărcătoarelor SmartSolar/BlueSolar VE.Can (versiune FW v1.04 sau mai recentă) și încărcătoarelor SmartSolar VE.Direct (versiunea FW v1.47).

Pentru a elimina eroarea de pe încărcătoarele SmartSolar VE.Direct actualizați versiunea FW la v1.48 sau mai recentă.

Pentru a elimina eroarea de pe încărcătoarele SmartSolar/BlueSolar VE.Can, actualizați software-ul. Dacă eroarea persistă, este deoarece încărcătorul este conectat atât printr-un cablul VE.Direct, cât și prin VE.Can. Acest lucru nu este acceptat. Eliminați unul dintre cele două cabluri. Eroarea va dispărea și încărcătorul va relua funcționarea normală într-un minut.

Context:

Eroarea 68 indică faptul că încărcătorul detectează mai multe surse de rețea aflate în conflict, cu aceeași prioritate, care încearcă să trimită aceleași informații către încărcător. Interfețele VE.Can și VE.Direct au același nivel de prioritate și BLE (folosind rețeaua VE.Smart) are o prioritate mai redusă.

Un nivel de prioritate mai ridicat înseamnă că dacă încărcătorul primește aceleași informații (de ex., Detectare tensiune baterie) atât de la VE.Can cât și de la BLE (prin rețeaua VE.Smart), informațiile din VE.Can vor fi folosite, iar cele din BLE vor fi ignorate.

Dacă primește aceleași informații de la două interfețe cu același nivel de prioritate (ca VE.Can și VE.Direct), încărcătorul nu știe cum să le prioritizeze, cauzând declanșarea erorii 68.

Eroare 114 -Temperatură prea ridicată procesor

Această eroare se va reseta automat după răcirea procesorului. Dacă eroarea persistă, verificați temperatura ambientală și verificați dacă există obstrucții în apropierea orificiilor de intrare și ieșire a dulapului încărcătorului. Verificați manualul pentru instrucțiuni de instalare cu privire la răcire. Dacă eroarea persistă, regulatorul este probabil defect.

Eroare 116 - Date de calibrare pierdute

Dacă unitatea nu funcționează și se afișează eroarea 116 ca eroare activă, unitatea este defectă. Contactați distribuitorul dvs. pentru înlocuire.

Dacă eroarea este prezentă numai în datele istorice și unitatea funcționează normal, această eroare poate fi ignorată în siguranță. Explicație: când unitățile sunt alimentate pentru prima dată în fabrică, ele nu au date de calibrare și astfel este înregistrată o eroare 116. În mod evident, aceasta ar fi trebuit eliminată, dar la început, unitățile părăseau fabrica cu acest mesaj rămas în datele istorice.

Modelele SmartSolar (nu modelele BlueSolar): actualizarea la versiunea firmware v1.4x se face într-un singur sens, nu puteți reveni la o versiune anterioară firmware după ce ați actualizat la v1.4x. Revenirea la o versiune anterioară firmware declanșează eroarea 116 (date de calibrare pierdute), aceasta se poate remedia prin reinstalarea versiunii firmware v1.4x.

Eroare 119 - Date de setări pierdute

Încărcătorul nu își poate citi configurația și s-a oprit.

Această eroare nu se va reseta automat. Pentru revenirea funcționalității:

 1. Mai întâi, restabiliți la valorile implicite din fabrică. Faceți clic pe cele trei puncte Menu_3-dot_symbol_VictronConnect.svg din partea de sus în VictronConnect.

 2. Deconectați regulatorul de încărcare de la toate alimentările.

 3. Așteptați 3 minute și porniți din nou.

 4. Reconfigurați încărcătorul.

Raportați acest lucru distribuitorului dvs. Victron și solicitați-i să înainteze problema către Victron, deoarece această eroare nu ar trebui să se declanșeze niciodată. Preferabil includeți versiunea și orice alte elemente specifice (VRM URL, capturi de ecran VictronConnect sau similare).