MPPT zonnelader handleiding

9. Probleemoplossing en ondersteuning

In deze sectie:

Raadpleeg dit hoofdstuk in geval van onverwacht gedrag of indien u een product fout vermoed.

Het juiste probleemoplossing en ondersteunings proces is om als eerste de veelvoorkomende problemen te raadplegen zoals beschreven worden in dit hoofdstuk.

Mocht dit het probleem niet oplossen, neem dan contact op met het verkoop punt voor technische ondersteuning. Wanneer het verkoop punt onbekend is, ga naar de Victron Energy support webpagina.

9.7. Instellingen of firmwareproblemen

9.7.1. Onjuiste instellingen

Onjuiste instellingen kunnen vreemd gedrag van de zonnelader veroorzaken. Controleer of alle instellingen correct zijn.

Bij twijfel kan het een optie zijn om alle instellingen naar de standaardinstellingen te resetten met de VictronConnect-app en vervolgens alle vereiste instellingen in te stellen. Overweeg om de bestaande instellingen op te slaan voordat u een reset uitvoert.

In de meeste gevallen kunnen de standaardinstellingen worden gebruikt met slechts kleine wijzigingen.

Als u hulp nodig heeft bij het instellen van instellingen, raadpleeg de handleiding of neem contact op met uw Victron-leverancier of -distributeur.

9.7.2. Kan 36 V- of 48 V-accuvoltage niet selecteren

Niet alle zonneladers ondersteunen 36 V- of 48 V-systeemvoltages.

Het vervolgkeuzemenu in de VictronConnect-app geeft de ondersteunde accuvoltages weer.

9.7.3. Firmwareproblemen

Update de firmware om een firmware-bug uit te sluiten.

OPMERKING: Het kan handig zijn om het firmwarenummer voor en na de update op te schrijven. Dit kan nuttige informatie zijn als u ondersteuning nodig heeft.

Bij de eerste verbinding heeft de controller mogelijk de firmware bijgewerkt. Als de controller niet automatisch om een firmware-update heeft gevraagd, controleer dan of de controller de meest up-to-date firmware gebruikt en voer een handmatige update uit:

 • Maak verbinding met de controller.

 • Klik op het instellingensymbool setting-cog.png.

 • Klik op het optiesymbool option-symbol.png.

 • Ga naar productinfo.

 • Controleer of u de nieuwste firmware heeft en zoek naar de tekst: “Dit is de nieuwste versie”.

 • Als de controller niet de meest up-to-date firmware heeft, voer dan een firmware-update uit door op de update-knop te drukken.

status-settings-product-screen.png

Statusscherm - Instellingenscherm - Productinformatiescherm

9.7.4. Onderbroken firmware-update

Dit kan worden hersteld en is niks om zich zorgen over te maken. Probeer gewoon de firmware opnieuw bij te werken.

9.8. Belastingsuitgangproblemen

9.8.1. Belastingsuitgang werkt niet

Er zijn een aantal redenen waarom de belastingsuitgang mogelijk niet werkt zoals verwacht:

 • Het accuvoltage is gedaald tot onder de ingestelde drempelwaarde en de belastingsuitgang is losgekoppeld van de accu om de accu te beschermen. Controleer het accuvoltage en controleer de instelling van de belastingsuitgang zoals geprogrammeerd via de jumper of via VictronConnect of beeldscherm.

 • Accu levensduur is actief. Voor meer informatie over accu levensduur zie hoofdstuk BatteryLife.

 • De belastingsuitgang is ingesteld om 's nachts aan en overdag uit te schakelen, bijvoorbeeld als de controller wordt gebruikt voor straatverlichtingaansturing.

 • De belastingsuitgang is uitgeschakeld in de VictronConnect-instellingen.

Let op

Houd er rekening mee dat het 2 minuten kan duren voordat de belastingsuitgang actief wordt na het wijzigen van instellingen.

9.8.2. Belastingsuitgang kan de belasting niet aan

Dit zijn mogelijke redenen waarom de belastingsuitgang mogelijk de belasting niet aan kan:

 • De verbonden belasting is hoger dan de gespecificeerde maximale belasting.

 • Als een 100/20 zonnelader is ingesteld op 36 V of 48 V, wordt de belastingsuitgang verlaagd van 20 A naar 1 A.

 • Sommige belastingen met een hoge inschakelstroom kunnen het beste rechtstreeks op de accu worden aangesloten en dan de belastingsuitgang de omvormer laten besturen via een externe aan / uit-kabel. Zie de handleiding voor meer informatie.

 • De belastingsuitgang is kortgesloten, ofwel vanwege een bedradingsprobleem, of er is een defecte belasting aangesloten op de belastingsuitgang.

9.8.3. Onjuiste aflezing van de belastingsuitgang

Voor een nauwkeurige aflezing van de belastingsuitgang moeten alle belastingen worden aangesloten op de positieve belastingsklem en op de negatieve belastingsklem van de zonnelader.

Belastingen die rechtstreeks op de accu zijn aangesloten, worden niet meegerekend in de huidige uitlezing. Dus ook voor belastingen waarbij de positieve kabel is aangesloten op de belastingsuitgang, maar de negatieve kabel is rechtstreeks aangesloten op de accu.

Sommige belastingen (vooral omvormers) kunnen het beste rechtstreeks op de accu worden aangesloten. Dit zorgt er echter voor dat de aflezing van de belastingsstroom onvolledig is, omdat de stroom naar de belasting die rechtstreeks op de accu is aangesloten, niet wordt meegerekend. Overweeg om een BMV-accumonitor toe te voegen die alle stroom meet die in of uit de accu gaat, inclusief de stroom die naar de belastingen gaat die rechtstreeks op de accu zijn aangesloten.

incorrect-load-output.png

Volledige belastingstroomaflezing

Onjuiste belastingstroomaflezing

Geen belastingstroomaflezing