Skip to main content

Manual GX LTE 4G

8. Garanția

În această secțiune:

8.1. Garanție limitată de cinci ani

Această garanție acoperă defectele de material și de manoperă în acest produs și este valabilă pentru o perioadă de cinci ani de la data cumpărării acestui produs.

Clientul trebuie să returneze produsul împreună cu chitanța la punctul de cumpărare.

Prezenta garanție limitată nu acoperă daunele, deteriorările sau defecțiunile rezultate din alterarea, modificarea, utilizarea necorespunzătoare sau nerezonabilă, neglijența, expunerea la exces de umiditate, foc, ambalaj necorespunzător, surse de lumină puternice (fulgere), supratensiuni sau alte acte ale naturii.

Prezenta garanție limitată nu acoperă daunele, deteriorările sau defecțiunile care sunt rezultatul reparațiilor efectuate de către o persoană neautorizată de către Victron Energy să efectueze astfel de reparații.

Victron Energy nu răspunde pentru daunele rezultate ca urmare a utilizării acestui produs.

Răspunderea maximă a Victron Energy în conformitate cu prezenta garanție limitată nu va depăși niciodată prețul efectiv de achiziție al produsului.